9. 12. 2018, 10:00hod.

Mistrovství světa ve florbale 2018 - Finále 9. 12.

9. 12. 2018, 10:00hod.

Mistrovství světa ve florbale 2018 - Finále 9. 12.

Datum 9. 12. 2018, 10:00 hod.
Vstup od 9:00
Místo O2 arena, Praha
Pořadatel Český florbal s.r.o.
Pokyny pořadatele
Cena

100 - 2 190 Kč

--------------------------------
Vozíčkář (ZTP/P) + průvodce: 

150 - 600 Kč + 1 Kč

Cenové kategorieCeník MS ve florbale
Prodej / rezervace Akce se již konala.
Ke stažení Ceník MS ve florbale (954.83 KB)
Orientační plánek_Floorball Championships 2018 (732.55 KB)
Rozpis utkání_World Floorball Championships 2018 (2.9 MB)
Pokladny
Pokladny u vstupu č. 10
Pracovní dny 13:00 - 18:00
Den akce 10:00 - do 1h od začátku akce

 

INFORMACE Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokladny

Pokladny u vstupu č. 10
Pracovní dny 13:00 - 18:00
Den akce 10:00 - do 1h od začátku akce

 

POKYNY POŘADATELE – MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FLORBALE 2018

 

Pokyny pořadatele pro Mistrovství světa ve florbale 2018 (dále jen „MS 2018“) začínají platit v okamžiku, kdy osoba vstoupí do prostor, v nichž se MS 2018 koná (O2 arena a Arena Sparta – Podvinný Mlýn, dále jen „arény“). Zůstávají pak v plném rozsahu, platnosti a účinnosti, dokud taková osoba arénu neopustí.

 

Pokud některá osoba tato pravidla poruší, vystaví se postihu ze strany policie, jiných určených úředních osob, pracovníků bezpečnostní služby a případně jiných řádně pověřených pracovníků, kteří mají na starosti bezpečnost.

 

 

VSTUPENKY

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v arénách u sebe a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, sedadlo.

Každý, kdo vstupuje do arény (včetně dětí), musí mít svoji vlastní vstupenku a tím určené místo k sezení. Ceny vstupenek jsou jednotné.

Vstupenka opravňuje k opakovanému vstupu do arén. Zároveň platná vstupenka do O2 areny ve stejný den umožní navštívit zdarma zápasy v Areně Sparta  Podvinný mlýn.

 

Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Provozním řádem, Návštěvním řádem a Pokyny pořadatele          a zavázal se jimi při návštěvě O2 areny, respektive Pokyny pořadatele v případě Areny Sparta – Podvinný Mlýn, řídit.

 

Držitel vstupenky nesmí bez souhlasu pořadatele využívat vstupenky pro reklamní a marketingové účely (např. pořádání soutěží a spotřebitelských loterií). Proti takovému jednání budou pořadatelem podniknuty právní kroky.

Pořadatel nezaručuje pravost vstupenek zakoupených mimo síť oficiálního prodejce vstupenek, tj. Ticketportal. 

 

 

KONTROLA ZAVAZADEL

Arény mají právo zkontrolovat veškerá zavazadla a oblečení, které budou vnášeny do arén - kontrole podléhají také elektronická zařízení.

 

 

ALKOHOL

V prostorách arén je zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových vý­robků osobám mladším 18 let. Na požádání je nutné předložit průkaz totožnosti, který věk potvrdí.

 

 

KOUŘENÍ

Kouření je v prostorách arén zakázáno a to včetně elektronických cigaret.

 

 

CHOVÁNÍ FANOUŠKŮ

Osoby pod vlivem alkoholu, drog či jiných látek ovlivňujících chování nebudou do arén vpuštěny.

 

Po vstupu do arén osoby nesmí:

 • jednat agresivně způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost, veřejné zdraví, veřejný pořádek, souvislé pokračování zápasu nebo dobré jméno Mezinárodní florbalové federace IFF, Českého florbalu a místního organizačního výboru;
 • vyjadřovat jakékoliv projevy mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivost a vyvolávat násilí, rasismus, náboženské rozpory nebo xenofobii;
 • poškozovat nebo porušovat jakékoli části arén nebo majetku jakékoli jiné osoby;
 • lézt na sedadla nebo jiné konstrukce uvnitř arén;
 • stát v uličce, na schodech nebo na seda­dlech, bránit ve výhledu sedících diváků;
 • házet jakékoliv předměty na hrací plochu;
 • přenášet skóre utkání on-line pro žádné komerční účely, resp. sázkař­ské potřeby;
 • účastnit se v aréně jakékoliv formy sázení s výjimkou oficiálního partnera akce v oblasti kurzových sázek;
 • provádět veřejné průzkumy nebo průzkumy veřejného mínění, rozdávat propagační předměty, žádat        o dary nebo předplatné, provádět jiné obchodní nebo politické činnosti;
 • realizovat jakékoliv vlastní marketingové aktivit vně i uvnitř arény, prezentovat jakoukoliv politickou stranu či hnutí.

 

 

ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY

Pro komfort a bezpečnost diváků a hráčů jsou zakázány následující předměty:

 • Alkohol, drogy, jídlo a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů – nutno domluvit předem s organizátorem akce)
 • Nadměrná zavazadla, která se nevejdou do rentgenu
 • Deštníky (které se nedají složit), natlakované nádoby, sklo, plechovky a PET lahve jakéhokoliv druhu
 • Drony, světlice, ohňostroje
 • Vlajky na tyči
 • Kola, skútry, skateboardy a kolečkové brusle
 • Dětské kočárky
 • Výbušné látky, trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlavin
 • Jakékoliv nebezpečné zbraně, všechny druhy nožů a předměty s čepelí, včetně replik pistolí či žertovné explodující předměty
 • Dalekohledy, teleskopy, laserová ukazovátka a stroboskopická světla;
 • Selfie tyče
 • Vysílačky, rušičky telefonů a rádiové skenery
 • Parfémy, laky, spreje a deodoranty nad obsah 100ml
 • Zvířata kromě asistenčních
 • Politické a reklamní materiály, urážející symboly, bannery či cedule
 • Veškeré letáky, předměty nebo oděvy s politickými, náboženskými, rasistickými, nepřátelskými, agresivními a pobuřujícími sděleními nebo se zjevným komerčním označením cíleným na „parazitující marketing“ (ambush marketing)
 • Stativy, kamery, nahrávací zařízení; jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových      i zvukových; zákaz přenášení dat a statistik pro komerční účely (včetně sportovních sázek)
 • Fotoaparáty typu zrcadlovky s výměnnými objektivy

 

Kromě toho existují předměty, které jsou na místech konání povoleny, ale podléhají zvláštní bezpečnostní kontrole:

 • Hudební nástroje, píšťalky, megafony a další zvuková zařízení
 • Notebooky, tablety a podobné přístroje

 

 

SOUKROMÍ

Zakoupením vstupenky na MS 2018 souhlasí každá osoba s po­užíváním svých osobních údajů organizátorem MS 2018 a jeho obchodním partnerem Ticketportal a poskytováním in­formací mezi Ticketportalem a MS 2018 za účelem prodeje vstupenek, bezpečnosti, průzkumů a marketin­gu, včetně propagace MS 208 a souvisejících akcí, nabídky od MS 2018 a od třetích stran, které mají vztah s MS 2018 - o jejich událostech, produktech a službách.

 

V rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů souhlasí každá osoba, která navštíví utkání MS 2018, s tím, že v průběhu MS 2018 bude foto­grafována, filmována a natáčena. Souhlasí také s pou­žitím obrazového materiálu a záznamu z průběhu MS 2018 podle rozhodnutí MS 2018, arén, obchod­ních partnerů, vysílacích společností, médií a zpravodaj­ských agentur bez náhrady nebo dalšího upozornění.

 

 

ZÁZNAMY

Každá osoba, která navštíví utkání MS 2018, bere výslovně na vědomí, že nejde o veřejnou událost a že utkání tudíž nesmí být žádným způsobem zaznamenáváno.

 

Každá osoba, která navštíví utkání MS 2018, nesmí zaznamenávat ani přenášet zvuk, pohyblivé obrazy, statické snímky ani popisy či výsledky nebo statistiky utkání pro jiné účely než pro soukromé využití.

 

Žádné fotografie či videa natočena na MS 2018 pomocí fotoaparátu, mobilního telefonu a jiných zařízení nesmí být užita pro komerční účely.

 

 

ODPOVĚDNOST

V případě mimořádné události zůstanou návštěvníci klidní a budou dodržovat pravidla a pokyny policistů, jiných určených úředních osob, pracovníků bezpečnostní služby a případně jiných řádně pověřených pracovníků majících na starosti bezpečnost. V opačném případě nenese místní organizační výbor žádnou odpovědnost za nepříznivé následky pro životy, zdraví a majetek návštěvníků.

 

Pokud návštěvník poruší předpisy o požární bezpečnosti a spustí tak systém požárního poplachu (včetně případů způsobených kouřením v aréně), nenese místní organizační výbor žádnou odpovědnost za přerušení utkání v důsledku nouzové evakuace.

 

Místní organizační výbor dále nenese odpovědnost za škody na životech, zdraví a majetku návštěvníků, pokud takové škody návštěvníci způsobí porušením těchto pravidel.

 

REKLAMNÍ A MARKETINGOVÉ AKTIVITY V ARÉNĚ

Uvnitř arény ani v jejím bezprostředním okolí bez souhlasu pořadatele se nesmí: vykonávat jakákoliv podnikatelská činnost, rozdávat nebo prodávat tiskoviny, reklamní předměty a materiály; dále jsou zakázány jakékoliv reklamní aktivity. V případě, že dojde k výše uvedenému jednání, bude osoba, která porušila výše uvedený zákaz, vykázána z prostoru arény a jejího okolí a v případě držitele vstupenky bez nároku na vrácení vstupného či kompenzace jakýchkoliv dalších nákladů. Pořadatel se tímto nezříká svého práva podniknout právní kroky proti takovému jednání.

 

 

PRVNÍ POMOC

Pořadatel zajišťuje v aréně první pomoc prostřednictvím zdravotníků, kteří jsou viditelně označeni. Stanoviště první pomoci jsou označená a zahrnuta v informačním systému arény.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňové volání                        112

Policie                                     158

Záchranná zdravotní služba    155

Hasiči                                      150

 

 

 

MS ve florbale po deseti letech opět v Praze!

Po deseti letech se do České republiky vrací největší světová florbalová akce, Mistrovství světa mužů. 16 nejlepších týmů, největší florbalové hvězdy, elitní zápasy, to vše bude v termínu 1. – 9. prosince 2018 k vidění v pražské O2 areně a Areně Sparta Podvinný Mlýn.

16 kvalifikovaných týmů je rozlosováno do čtyř skupin. V první fázi turnaje se týmy utkají systémem "každý s každým" v rámci těchto skupin. Dva nejlepší týmy ze skupin A a B postupují přímo do čtvrtfinále. Týmy z třetích a čtvrtých míst v těchto skupinách odehrají předkolo vyřazovací části s prvními dvěma týmy ze skupin C a D. Pak následuje vyřazovací část turnaje a dodatečné zápasy o umístění. Rozlosování kategorií, cen a rozpis utkání viz.níže.

POZOR v závislosti na TV vysílání může dojít ke změně začátku utkání či pořadí zápasů (den utkání zůstává vždy stejný). Uvedené časy na vstupence jsou pouze orientační. Přesné informace, případné změny, budou k dispozici těsně před začátkem turnaje.

Vstupenka zakoupená na zápasy v O2 areně je také platná v ten samý den na zápasy do Areny Sparta Podvinný mlýn, a to až do doby plného naplnění kapacity haly. V Areně Sparta Podvinný mlýn sezení NENÍ číslováno, lze si tedy vybrat místo dle vlastních preferencí. 

Samostatné vstupenky na zápasy hrané v Areně Sparta Podvinný mlýn lze zakoupit on-line na těchto stránkách (viz. výše), v celé síti Ticketportal nebo přímo v místě konání vždy 60 minut zápasem (při nákupu vstupenky na místě platba možná pouze v hotovosti)

Zahraniční fanouškovské sektory na pátek 7.12. a finálový víkend:

Finské sektory: 107,108
Švýcarské sektory: 117,116
Švédské sektory: 118,119

Veškeré bližší informace o akci naleznete na www.prague2018.com   

Hromadnou objednávku, více jak 6ks vstupenek, lze učinit prostřednictvím emailové adresy rezervace@ticketportal.cz v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin nebo na telefonním čísle +420 723 085 485.

 

-----

Objednávky pro držitele průkazu ZTP/P – pouze vozíčkáři a jejich doprovod

Dle pokynů pořadatele jsou ceny pro vozíčkáře s průkazem ZTP/P a jejich doprovod stanoveny takto:

Vozíčkář:

Vstupenky do vyhrazených sektorů

1. 12. 2018/all day – 300 Kč

2. 12. 2018/all day – 300 Kč

3. 12. 2018/morning session – 150 Kč

3. 12. 2018/afternoon session – 200 Kč

4. 12. 2018/morning session – 150 Kč

4. 12. 2018/afternoon session – 350 Kč

5. 12. 2018/morning session – 150 Kč

6. 12. 2018/afternoon session – 350 Kč

7. 12. 2018/afternoon session – 350 Kč

8. 12. 2018/all day – 500 Kč

9. 12. 2018/all day – 600 Kč

Doprovod:

Vstupenka v ceně 1 Kč do téhož sektoru

Objednávky zasílejte e-mailem na adresu rezervace@ticketportal.cz, případné dotazy Vám rádi zodpovíme i na telefonním čísle 723 085 485 (v pracovní dny od 9 do 17 hodin).

Do e-mailové objednávky je nutné nascanovat průkaz ZTP/P.

Slevy pro ostatní osoby s průkazem ZTP a ZTP/P pořadatelem nejsou poskytovány.