11. 1. 2020, 14:00hod.

APASSIONATA - THE BEWITCHED CLOAK

VIP tickets

11. 1. 2020, 14:00hod.

APASSIONATA - THE BEWITCHED CLOAK

VIP tickets
Date 11. 1. 2020, 14:00 hod.
Place O2 arena, Prague
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.
Organizer's instructions
Price Skybox tickets: 10 CZK
Club floor tickets: 150 CZK
Club floor catering: 1 000 CZK
Premier Club tickets: 10 CZK
Premier Club catering: 1 000 CZK
More information

Prices for leaseholders with a valid contract.

VIP clients have the possibility of parking in garages for a one-time fee of 300 CZK. (Only limited capacity.) Possible purchase VIP ticket offices.

Sale / reservation Currently running on the Ticketportal sale network
Download Invitation APASSIONATA 2020 - Skyboxes (646.43 KB)
Invitation APASSIONATA 2020 - Premier Club (646.48 KB)
Invitation APASSIONATA 2020 - Club Floor (646.37 KB)
Box Offices
Box office - entry no. 10
Working days 13.00 - 18.00
Event day 10.00 - to 1 hour after the start of the event

 

Box Offices

Box office - entry no. 10
Working days 13.00 - 18.00
Event day 10.00 - to 1 hour after the start of the event

 

POKYNY POŘADATELE  – APASSIONATA – KOUZELNÝ PLÁŠŤ

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci  kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům a dětem do výšky vzrůstu 130cm.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

APASSIONATA, a worldwide trademark for outstanding entertainment, wants to inspire its audience in Europe – and this time in Czech Republic again. The brilliant show with its special mix of horses, riders and acrobats, which are thematically linked to a touching story, now enchants in large arenas. „APASSIONATA – The bewitched Cloak“ wants to cast a spell over the viewer with a new program that contains all the elements of an incredible success story.

The plot, which of course revolves around horses, takes place at the time of the “British Empire”. A bewitched cloak, woven from magic is searching for an honorable wearer. The legacy must be passed on the next generation. Is the chosen one worth wearing the cloak? A whirlwind of events occur. Dark forces try to get hold on the bewitched cloak. Will the old tailor and guardian of the cloak succeed in preserving the glow and the light?

Longtime APASSIONATAcreative director Holger Ehlerswas inspired by the novels of Eichendorff and E. T. A. Hoffmann from the period of late Romanticism. In imaginative scenes rages the battle between good and evil. The almost endless love story between manand horse, friendship and the wisdom of age prepares the fertile ground for the evolution of the story. Is our life determined by fate or do we own unforeseen forces which make us capable of living a self-determined life?      

„APASSIONATA – The bewitched Cloak“ wants to exceed the already high expectations of the brand. More than 65 horses and their companions will be demonstrating their extraordinary talent on the 11th and 12thof January 2020 in Prague. 16of the most beautiful horse breeds and their riders shine in the spotlight. Among them are crowd favorites such as Alejandro Barrionuevo from Spain, the “Moments in Black” with four very special Frisians and Kerstin Brein from Austria with her breathtaking liberty dressage. Miguel LaRiata from the Czech Republic fills the audience with enthusiasm by showing the world premiere of a special western program, while the Rhenish-cool-draft horse Hermann and his rider Viktor Kirka from Moldova can be sure of the audience’s laughter. Other stars of the show come from France, the Netherlands and Germany.  

In a world, specially created for „APASSIONATA – The bewitched Cloak“, ridersand horses present superb show performances and numerous surprises. Fantastic animations of the Oscar-winning studio Pixomondo, special laser effects and elaborate, fanciful costumes open up a whole new dimension of horse show entertainment. The visitor dives into the impressive world of fascinating horses. Convincing choreographies and the emotional compositions of Holger Ehlers merge into a unique live experience for the whole family.

APASSIONATA impresses the audience with its innovative mix of trick riding, liberty dressage, highest levels of classical dressage, a breathtaking Hungarian post and comedy parts, staged in brilliant light and atmospheric stage sets.   „APASSIONATA – The bewitched Cloak“sets new standards