22. 6. 2019, 21:00hod.

BACKSTREET BOYS

22. 6. 2019, 21:00hod.

BACKSTREET BOYS

Date 22. 6. 2019, 21:00 hod.
Doors open 19:30
Place O2 arena, Praha
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.
Organizer's instructions
Price

1 290 - 2 450 CZK

---

Wheelchairer + guide

1 290 + 1 CZK

Price categoriesOrientation plan - Backstreet Boys 2019 VI
Sale / reservation The action has already taken place.
Box Offices
Pokladny u vstupu č. 10
Pracovní dny 13:00 - 18:00
Den akce 10:00 - do 1h od začátku akce

 

Box Offices

Pokladny u vstupu č. 10
Pracovní dny 13:00 - 18:00
Den akce 10:00 - do 1h od začátku akce

 

POKYNY POŘADATELE  –  BACKSTREET BOYS

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci  kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Zakoupením VIP balíčku souhlasíte, že společnost Backstreet Boys a její příslušní členové, představitelé, ředitelé, zaměstnanci a zástupci ("osoby zbavené odpovědnosti") se tímto zbavují jakékoliv odpovědnosti vyplývající z případných závazků a nároků (známých i neznámých), souvísejících s vaším případným zraněním, smrtí, ztrátou a / nebo škodou jakéhokoli druhu vyplývající z vaší účasti na VIP balíčku a / nebo meet &greet nebo souvisejících s přijetím, držením nebo užíváním nebo zneužitím balíčku nebo souvisejících cen. Přebíráte veškerá rizika spojená s VIP balíčkem, použitím nebo zneužitím  jakékoli související ceny a souhlasíte s tím, že osoby zbavené odpovědnosti nebudou odpovědné za případné zranění, škody, smrt, náklady a nebo výdaje.

BACKSTREET BOYS ANNOUNCE NEW ALBUM “DNA” AND BIGGEST ARENA TOUR IN 18 YEARS. PRAGUES CONCERT WILL TAKE A PLACE AT O2 ARENA ON JUNE 22, 2019.

The Backstreet Boys are thrilled to announce the release of their new album “DNA,” coming out January 25th on RCA Records. Now available for pre-order here. “DNA” – the group’s 10th studio album - features songs written by Lauv (Charlie XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNC) and Mike Sabbath (J Balvin). 

Beginning on May 11th, the group will set off on the “DNA World Tour” - their biggest arena tour in 18 years. Over the course of 3 months, the guys will perform all over Europe and North America, headlining venues including London’s O2 Arena, Paris’s AccorHotels Arena, Berlin’s Mercedes-Benz Arena and many more. Tickets will go on sale Friday 16thNovember, ticket information can be found here. Pre-order any album format before 3pm GMT on Tuesday 13thNovember 2018 to receive priority access to The Backstreet Boys 2019 “DNA” World Tour. 

“When this group started 26 years ago – and through all the highs and lows of our career – we’ve had to learn it wasn’t about us as individuals but about what’s best for the group,” says Howie D. 

“That’s what I love about this album,” adds Kevin Richardson. “We were able to bring all of our influences and styles into one coherent piece of work. These songs are great representation of who we are as individuals and who we are as a group. It's our DNA. We’re really proud of that.”

“The journey is ongoing with us and there is so much left to do,” says Brian Littrell. “We’re living the next chapter that hasn’t been told yet, and that's exciting.”

After 14 months of setting and breaking records in Las Vegas, BSB’s residency “Backstreet Boys: Larger Than Life” will come to an end on April 27, 2019. 

“Vegas has been amazing and these next set of dates are going to be a party,” says Brian. “Then it’s time for us to visit our fans all over the world.”