25. 1. 2019, 20:00hod.

ENNIO MORRICONE - 90th CELEBRATION CONCERT

25. 1. 2019, 20:00hod.

ENNIO MORRICONE - 90th CELEBRATION CONCERT

Date 25. 1. 2019, 20:00 hod.
Doors open 18:30
Place O2 arena, Praha
Organizer JVS GROUP s.r.o.
Organizer's instructions
Price

1 190 - 4 990 CZK

---

Wheelchairer + guide

1 390 + 1 CZK

Price categoriesOrientation plan - ENNIO MORRICONE – 90th CELEBRATION CONCERT
Sale / reservation The action has already taken place.
Box Offices
Pokladny u vstupu č. 10
Pracovní dny 13:00 - 18:00
Den akce 10:00 - do 1h od začátku akce

 

Box Offices

Pokladny u vstupu č. 10
Pracovní dny 13:00 - 18:00
Den akce 10:00 - do 1h od začátku akce

 

Pokyny pořadatele – JVS GROUP s.r.o.

ENNIO MORRICONE– 90th CELEBRATION CONCERT

  1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
  2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
  3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
  4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
  5. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
  6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSNetCZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Ennio Morricone celebrates his 90th birthday with a concert in Prague!

Everybody thought he had performed here for a last time last year. The concert of the Italian music composer Ennio Morricone at the Prague O2 arena was just outstading and standing ovation did not see its end. One could characterized it by the words of Mozart: "My Praguers understand me." The great atmosphere of the Prague concerts led the Legendery music composer to make a decision to return to Prague again. He will celebrate his 90th birthday with Czech fans on January 25, 2019 at the O2 arena in Prague.