25. 5. 2019, 20:00hod.

JAMIROQUAI

Buy tickets

25. 5. 2019, 20:00hod.

JAMIROQUAI

Buy tickets
Date 25. 5. 2019, 20:00 hod.
Place O2 arena, Prague
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.
Organizer's instructions
Price

1590 - 2190 CZK

---

wheelchairer + guide

1290 + 1 CZK

Price categoriesOrientation plan - JAMIROQUAI
Sale / reservation Currently running on the Ticketportal sale network
Box Offices
Box office - entry no. 10
Working days 13.00 - 18.00
Event day 10.00 - to 1 hour after the start of the event

 

Box Offices

Box office - entry no. 10
Working days 13.00 - 18.00
Event day 10.00 - to 1 hour after the start of the event

 

POKYNY POŘADATELE  –  JAMIROQUAI

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci  kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Jamiroquai heads to Prague. Their funk will be brought to the O2 arena on May 25

Founded in 1992 by front man Jay Kay, the pioneers of “future funk” have taken the world by storm, establishing themselves as one of the most successful acts on the planet. Since the release of their debut album ‘Emergency on Planet Earth’in 1993, Jamiroquai have completed reinvigorated modern pop music while also paving the way as chief influencers of some of today’s most exciting artists. With famous fans including the likes of Chance the Rapper, Pharrell, Tyler the Creator, Jungle, Redman & The Internetas well as historic performances alongside Stevie WonderDiana Ross, Jamiroquai have consistently proved themselves as one of the globe’s most revered and unifying musical innovators of our time.  

With over seven albumsreaching the UK Top 10 (and three reaching #1), the Grammy Award winning, Brits-nominatedband have sold over 26m albums worldwideand hold the Guinness Book of World Recordsrecord for best-selling funk album of all time.

More information on www.jamiroquai.co.uk