PENTATONIX

Ticket sales have ended.
Place O2 arena, Prague
Organizer Fource Entertainment s.r.o.
Organizer's instructions
Price

1 090 - 1 190 CZK

---

wheelchairer + guide:

1 190 + 1 CZK

Price categoriesOrientation Plan - PENTATONIX
Sale / reservation Ticket sales have ended.
Download Orientation Plan - PENTATONIX (42.56 KB)

Pokyny pořadatele

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 universu a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do O2 universa. Po opuštění O2 universa pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a další předměty jejíchž seznam je uveden na vstupenkách, případně v informacích uvedených pro jednotlivou akci na www.ticketmaster.cz.

Na těchto stránkách jsou k dispozici také další informace/omezení týkající se konkrétní akce.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz.

Pentatonix statement on postponed concert due to coronavirus spread
 

Regretfully, we will be postponing the forthcoming European leg of our World Tour. Despite our best efforts and intentions, it is, simply, no longer possible for us to execute this tour the way we'd want to: safely, confidently and completely. While we continue to gather information and work to reschedule each one of the dates, please hold on your tickets, as we will follow up as soon as possible with information on each show. We are still very much excited to return and perform for you all, and, in the meantime, please stay safe and keep yourselves as healthy as possible.

 

Three-time Grammy Award-winning and multi-platinum selling artist Pentatonix has announced the European leg of their World Tour and after two sold out show in a row, they're coming back to Prague. Most recently, Pentatonix announced the release of their new holiday album, "The Best Of Pentatonix Christmas", out on Oct 25th. The best-of album will feature four new songs, in addition to the quintet's biggest and best-selling songs and collaborations from their past albums.

BUY TICKETS

close

Pick a date

Prodej lístků ještě nezačal