15. 2. 2020, 20:00hod.

THE KELLY FAMILY

Ticket sales have ended.
Date 15. 2. 2020, 20:00 hod.
Doors open 18:30 hod
Place O2 arena, Prague
Organizer JVS GROUP s.r.o.
Organizer's instructions
Price

1090 - 2450 CZK

-----

wheelchairer + guide

990 + 1 CZK

Price categoriesOrietation plan - THE KELLY FAMILY 2020 II
Sale / reservation Ticket sales have ended.
Download Orietation plan - THE KELLY FAMILY 2020 II (505.72 KB)
Box Offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event

Box Offices

Box office - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event

Pokyny pořadatele – JVS GROUP s.r.o. – KELLY FAMILY

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Celebrate with The Kelly Family 25 years from OVER THE HUMP!

Legendary The Kelly Family are coming back to Prague! We will have an unique chance to celebrate with The Kelly Family their 25th anniversary of the album Over The Hump. This concert is going to be in O2 arena Praha on 15th of February 2020.

Album Over The Hump was literally a breakthrough in the Kelly Family career. Since its release, Kelly Family have truly become world stars and fascinated millions of fans around the world. It is no wonder that 25 years after the release of this important album they want to celebrate together with their fans and at a total of 41 concerts in big European arenas.

BUY TICKETS

close

Pick a date

Prodej lístků ještě nezačal