16. 2. 2019, 20:00hod.

TWENTY ONE PILOTS - THE BANDITO TOUR

16. 2. 2019, 20:00hod.

TWENTY ONE PILOTS - THE BANDITO TOUR

Date 16. 2. 2019, 20:00 hod.
Doors open 18:30
Place O2 arena, Prague
Organizer Fource Entertainment s.r.o.
Organizer's instructions
Price

1 290 – 1 590 CZK

---

Wheelchairer + guide

1 490 + 1 CZK

Price categoriesOrientation plan - TWENTY ONE PILOTS
Sale / reservation The action has already taken place.
Box Offices
Box office - entry no. 10
Working days 13.00 - 18.00
Event day 10.00 - to 1 hour after the start of the event

 

Box Offices

Box office - entry no. 10
Working days 13.00 - 18.00
Event day 10.00 - to 1 hour after the start of the event

 

Pokyny pořadatele

Fource Entertainment s.r.o. – TWENTY ONE PILOTS

1.    Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. 

2.    Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

3.    Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

4.    Na akci je zakázáno pořizování obrazových a zvukových záznamů v jejím průběhu včetně přestávek. Výjimku tvoří používání malých kompaktních kapesních fotoaparátů pro veřejnost a profesionálních fotoaparátů, které budou používat fotografové akreditovaní pořadatelem akce.

5.    Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

6.    Vstup na akci je povolen pouze osobám starším 15ti let. V přídadě, že pořadatelská služba bude mít pochybnost, bude divák na akci vpuštěn pouze, pokud tuto skutečnost dostatečně průkazným způsobem prokáže. Osoby mladší 15ti let mohou akci navštívit pouze v doprovodu dospělé osoby.

7.    Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

 

The American star duo Twenty Øne Piløts returns to Prague.

The concert will take place on February 16, 2019 at the O2 arena during the World Tour "The Banditø Tøur".

Twenty Øne Piløts will arrive to Prague for the third time. The first Prague show was sold out more than quarter of a year before the gig and the next one had to be moved to the more spacious Tipsport Arena for great interest.

Ticket prices range is between 1290 - 1590 CZK. 

American band The Regrettes will open for Twenty One Pilots in O2 arena, Prague, on February 16th. Led by singer-songwriter Lydia Night, the Regrettes were all in their teens when they released their first music in 2016. Night formed the Regrettes with guitarist Genessa Gariano in 2015. She wound up enrolling in Los Angeles’ School of Rock program around the age of 12, which is when she first met Gariano. By that point, Night had several originals under her belt, all of which helped get the band signed to Warner.