28. 10. 2020, 20:00hod.

a-ha

Date 28. 10. 2020, 20:00 hod.
Doors open 18:30
Place O2 arena, Prague
Organizer Bestsport, a.s.
Organizer's instructions
Price

2 190  - 5 230 CZK

---

wheelchairer + guide

2 190 + 1 CZK

Sale / reservation Currently running on the Ticketmaster a Ticketportal
Download Orientation Plan a-ha - Ticketportal (423.84 KB)
Box Offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event

Box Offices

Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event

Pokyny pořadatele

a-ha

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. 

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

 

Legendary Norwegian pop rock group A-ha will be performing in the Czech Republic for the very first time. Kicking off their 2020 European tour at the Prague O2 arena on October 28th, they will commemorate 35 years since the release of the acclaimed album "Hunting High and Low", featuring the global hit "Take On Me". The stage will welcome all three original members of A-ha - Morten Harket, Magne Furuholmen and Paul Waaktaar-Savoy - performing a unique combination of new and classic hits. Tickets available through the TicketMaser and TicketPortal networks. The show is produced by BrainZone International.

“We are honoured to bring the music icon of the 80s, Norwegian new wave legend A-ha, to the Czech Republic for the very first time. In Prague, they will kick off a tour commemorating their giant hit Take On Me, which is still known across the globe and which has been subject to covers of many renowned bands such as Metallica or Weezer,“ says Ladislav Vajdička from BrainZone International.

The first half of the concert will feature all 10 tracks from their 1985 debut album "Hunting High and Low" – in the exact same order as released, including "Take On Me" or "Sun Always Shines on T.V."

After a short break, they will continue with a medley of all their greatest hits, alongside their current music material.

“Hunting High and Low doesn't feature a single song that we wouldn't look forward to playing. Thanks to the playlist, which follows the album order, the concert can become a completely different kind of the show than we have ever done before,“ says A-ha guitarist Paul Waaktaar-Savoy.

“The recording of Hunting High and Low was a defining moment of our career and our cooperation – so coming back to the music, 35 years later, is more of an inspiration rather than a duty. We just need to blow the dust off some of our older synthesizers,“ says keyboard player Magne Furuholmen.

A-ha was established in 1982, in the Norwegian capital Oslo. Since then, they have recorded 10 albums and sold more than 40 million copies. Throughout their career, they announced several hiatuses. Their first break came in 1994. Four years later they returned and were active until 2010. In 2015 they returned again and released the latest album "Cast in Steel".

 

BUY TICKETS

close

Pick a date

Prodej lístků ještě nezačal