3.6.2023 19:30

ANDRÉ RIEU IN PRAGUE 2023

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 3.6.2023 19:30
Entry from 18:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan ANDRÉ RIEU Ticketmaster (299.85 Kb)
Orientation Plan ANDRÉ RIEU Ticketportal (336.00 Kb)
Price

CZK 1 490 – 5 290
---
wheelchairer + guide
CZK 1 490 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno používání laserových ukazovátek a selfie tyčí.
5. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.
6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Violin superstar André Rieu, who made classical music accessible to millions around the world and turned the waltz into an international sensation, has announced a new Czech Republic Date as part of his World Tour 2023. He will perform at O2 arena on June 3, 2023.

André Rieu’s romantic and joyful programs include a mixture of light classics, waltzes, music from film and opera as well as pop songs, performed by his Johann Strauss Orchestra, the biggest private orchestra in the world. Rieu has had soccer crowds swaying to Shostakovich during several Champions League Games and his world tours reach over half a million people each year.

“Emotions are the key.”, says André Rieu. “Everybody is welcome in my concerts. We open our hearts for the audience and the audience opens their hearts for us. Every night my orchestra and I see people dancing and singing in the aisles, enthusiastic and carefree. Together we spend evenings that we do not forget. When people write me that they need two weeks to come down after my concerts, it makes me the happiest man in the world!”

André Rieu’s tours are regularly outselling the world’s top pop and rock stars. His concerts are also a visual treat, from the sight of him and his musicians entering through the crowd and up on to the stage at the beginning of the concert, to the lavish costumes and the vast screen behind the orchestra displaying beautiful imagery tailor-made for each song, guaranteeing a magical evening for the whole family. André’s YouTube videos have reached far over one billion views; 9 million fans follow him on Facebook and he has sold over 40 million albums worldwide.

In June the Dutch violinist and his 60-piece Johann Strauss Orchestra as well as many international soloists will finally return to Prague; Czech Republic. Be part of André Rieu’s World Tour and get your tickets now for an unforgettable evening on Ticketmaster.cz or Ticketportal.cz.

André Rieu is not just for an evening – he is for life!

Website: www.andrerieu.com

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.