5.2.2022

CAVALLUNA

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 5.2.2022
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan CAVALLUNA Ticketportal (461.57 Kb)
Orientation Plan CAVALLUNA Ticketmaster 14:00 (220.52 Kb)
Orientation Plan CAVALLUNA Ticketmaster 19:00 (219.21 Kb)
Price

790 - 1 690 CZK
---
wheelchairer + guide
690 CZK + 1 CZK

 

 

Sale / reservation Currently running on the Ticketmaster a Ticketportal
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele  –  CAVALLUNA

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

On the basis of a resolution passed by the Federal Government in Germany on 17 June 2020, large scale events in Germany are prohibited until 31 October 2020 with a few exceptions. This further extension of the ban on large scale events is of course a blow to Apassionata World GmbH as the producer of the show, as they had hoped to resume normal tour operations soon. Since it is not possible to plan the tour with any certainty under the given circumstances, the tour "Secret of Eternity" will now be postponed in its entirety by one year. The CAVALLUNA shows on 27.02.2021 at O2 arena in Prague will accordingly not be able to take place.

All tickets for these shows will remain valid for the exact weekday and time of day and they do not need to be exchanged.

Tickets from 27.02.2021 (14:00) are valid for 05.02.2022 (14:00)

Tickets from 27.02.2021 (19:00) are valid for 05.02.2022 (19:00)

With a lot of effort and commitment, a new date could be found, so that we are very pleased to be able to present “CAVALLUNA – Secret of Eternity” to the spectators now on 05.02.2022 at O2 arena.

The new show “CAVALLUNA – Secret of Eternity” once again promises the highest level of horsemanship, overwhelming displays and soulful music – all embedded in a fantastic story: Mamey, the beautiful daughter of a mysterious tribe makes the long journey through Central America to bring the stone of eternity back to its owners, her people. On her journey she meets the farm boy Joaquim, who is pursuing the same mission as she is – and so they both embark on an exciting adventure. Will they manage to solve the “Secret of Eternity”?

Already with the successful shows “Companions of Lights”, “World of Fantasy” and “Legend of the Desert”, creative director Klaus Hillebrecht touched audiences with a grandiose production and an unmistakable soundtrack: Thus, “Secret of Eternity ” also fits seamlessly into the 17-year tradition of successful shows with horses, which have amazed more than 7.5 million viewers throughout Europe since 2003.

“CAVALLUNA – Secret of Eternity” on 05.02.2022 at O2 arena. Tickets and information at www.cavalluna.com and www.o2arena.cz.   

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.