28.1.2023 20:00

DARA ROLINS “50” – THE BIGGEST CONCERT OF MY LIFE

Date 28.1.2023 20:00
Entry from 18:30
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Invitation DARA ROLINS Club Floor (432.24 Kb)
Invitation DARA ROLINS Premier Club (431.69 Kb)
Invitation DARA ROLINS Skyboxes (430.24 Kb)
Skybox Tickets: CZK 10
Catering: CZK 1 400
Club floor Tickets: CZK 690
Catering: CZK 1 400
Premier Club Tickets: CZK 10
Catering: CZK 1 400
More information

Parking available only for VIP clients:
VIP PARKING O2 ARENA – price CZK 500/event
VIP STAGES HOTEL PARKING – price CZK 400/event

Capacity is limited.
Prices are for VIP clients with valid contract.

Sale / reservation Available in the Ticketportal sales network
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

„It is only a month away from the moment when I find myself in the exact half of my life.

I know that there are still a lot of experiences waiting for me, but when a person finds himself “in the middle”, he quite naturally needs to balance, slow down, think and do something that will make this moment unforgettable FOREVER. I have already done so much that it would easily be enough for several lifetimes. What I was able to feel, receive and pass on with you is worth experiencing. And precisely for these reasons, I want to live with you something special, unique, INCREDIBLE literally and figuratively.

I want to invite you to the biggest birthday party of my life:)! To bring back all the memories once more, to revive them, to touch the most sensitive places in our heart. Embrace in imagination your loves, children, and those who have left us, but FIRST and foremost have a good time, because I want to give you an unforgettable experience. Only once. Never before, never after.

My concert, with which I want to map all the years of my career, from childhood to the present. From Arabela and Anjelik to Zvonky, what you see is what you get Party DJ to Nebo Peklo and Pena.

Come celebrate 50 years of my life with me! To sing together the songs you grew up listening to, which shaped your style, your wardrobe and your hairstyle.

All my life I’ve been driving around Czechoslovakia following you and now I want to ask you to follow me to Prague for a change.

WHERE and WHEN?
On Saturday, January 28, to the O2 arena.

I’m looking forward to you, you don’t even know how! Your Dara.”

The Dara Rollins 50 concert is being produced on January 28, 2023 in the O2 arena Prague. Tickets on sale in the Ticketmaster and Ticketportal networks.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.

O2 Arena mapa