27.11.2021 18:00

FMX Gladiator Games 2021

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 27.11.2021 18:00
Place O2 arena, Praha
Organizer WTF Communication s.r.o. Organizer
Download Invitation FMX GLADIATOR GAMES Sportboxes (263.76 Kb)
Invitation FMX GLADIATOR GAMES Premier Club (263.88 Kb)
Invitation FMX GLADIATOR GAMES Club seats sport category (260.36 Kb)
Invitation FMX GLADIATOR GAMES Skyboxes (263.72 Kb)
Invitation FMX GLADIATOR GAMES Club Floor (264.36 Kb)
Price Skybox tickets: 10 CZK
Club floor tickets: 490 CZK
Club floor catering: 1 200 CZK*
Premier Club tickets: 10 CZK
Premier Club catering: 1 200 CZK*
More information

*Catering for children up to 140 cm
300 CZK

——

Prices for leaseholders with a valid contract.

VIP clients have the possibility of parking in garages for a one-time fee of 400 CZK. (Only limited capacity.) Possible purchase VIP ticket offices.

Sale / reservation Currently running on the Ticketportal
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – WTF Communication s.r.o.

Pokyny pořadatele  –  FMX GLADIATOR GAMES 20

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli společnost IRSnet CZ s.r.o. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Na akci je zakázáno pořizování obrazových a zvukových záznamů v jejím průběhu včetně přestávek. Výjimku tvoří používání malých kompaktních kapesních fotoaparátů pro veřejnost a profesionálních fotoaparátů, které budou používat fotografové akreditovaní pořadatelem akce.

Na akci je poskytována 50% sleva pro děti do 140cm v II.cenové kategorii. Pořadatel poskytuje dále slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude společnost IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

 

We have decided to postpone the 20th FMX Gladiator Games to the 27th November 2021.

The situation around the COVID 19 pandemic is improving, but not fast enough to allow us to organise our 20th year. Government measures prohibit mass action. We have no guarantee that we will be able to implement the event  on time and the quality that you expect and deserve. It is clear that the O2 arena will not open its doors.

Tickets remain valid. We are grateful that you are supporting us to help keep the oldest FMX event in Europe alive. Thanks also for a lot of supportive and motivating messages.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.