9.12.2023 13:30
9.12.2023 19:00

FMX GLADIATOR GAMES 2023

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 9.12.2023 13:30
9.12.2023 19:00
Entry from 12:00 & 17:30
Place O2 arena, Praha
Organizer WTF Communication s.r.o. Organizer
Download Invitation FMX 2023 Club Floor (292.39 Kb)
Invitation FMX 2023 Skyboxes (414.92 Kb)
Invitation FMX 2023 Sport Category Club Seats (409.48 Kb)
Invitation FMX 2023 Premier Club (291.93 Kb)
Invitation FMX 2023 Sportboxes (414.86 Kb)
Skybox Tickets: CZK 10
Catering: CZK 1 500
Catering (children up to 145 cm): CZK 400
Club floor Tickets: CZK 690
Catering: CZK 1 500
Catering (children up to 145 cm): CZK 400
Premier Club Tickets: CZK 10
Catering: CZK 1 500
Catering (children up to 145 cm): CZK 400
More information

Parking available only for VIP clients:
VIP PARKING O2 ARENA – price CZK 500/event
VIP STAGES HOTEL PARKING – price CZK 400/event

Capacity is limited.
Prices are for VIP clients with valid contract.

Sale / reservation Available in the Ticketportal sales network
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – WTF Communication s.r.o.

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.
Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

The FMX Gladiator Games are entering their 3rd decade. The oldest FMX event in Europe has been entertaining audiences for over 20 years. Throughout its history, the FMX Gladiator Games have earned a reputation as one of the world’s best events. International stars come to Prague with respect for tradition and show the best of their art. Together with local gladiators they create an incredible show, full of fire, dangerous tricks and breathtaking jumps.

Every year we wonder if it is possible to push freestyle motocross forward. And every year we wonder when the riders come up with new, even bigger tricks. The FMX Gladiator Games 2023 will once again be at the top of the heap, and thanks to great spectators, it will take place in the raucous atmosphere that Prague is known for around the world. The world’s best riders will once again reward them with front flips, double flips, as well as beautiful classic whips and stretched supermans. We are looking forward to seeing you.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.