18.11.2021 - 21.11.2021

Global Champions Prague Playoffs

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 18.11.2021 - 21.11.2021
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Invitation PRAGUE PLAYOFFS Sportboxes (255.95 Kb)
Invitation PRAGUE PLAYOFFS Premier Club (256.51 Kb)
Invitation PRAGUE PLAYOFFS Club seats sport category (256.80 Kb)
Invitation PRAGUE PLAYOFFS Skyboxes (255.95 Kb)
Invitation PRAGUE PLAYOFFS Club Floor (256.52 Kb)
Price Skybox tickets: 10 CZK
Club floor tickets: 490 CZK
Club floor catering: 2 150 CZK*
Premier Club tickets: 10 CZK
Premier Club catering: 2 150 CZK*
More information

* 19. 11. 2020 catering price 1 700 CZK

——-

* Catering for children up to 145 cm 400 CZK
19.11. 2020 300 CZK

—–

Prices for leaseholders with a valid contract.

VIP clients have the possibility of parking in garages for a one-time fee of 400 CZK. (Only limited capacity.) Possible purchase VIP ticket offices.

 

Sale / reservation Currently running on the Ticketportal
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele – Global Champions Prague Playoffs 2020

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům. Pořadatel poskytuje slevy pro děti do 140 cm pro představení konané dne 19.11.2020 a 20.11.2020 ve výši 50 % z ceny vstupenky.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz .

 

THIS EVENT HAS BEEN POSTOPONED

 

Global Championships Prague Playoffs is postponed to 2021, and will take place in Prague’s O2 arena from November 18 to 21, 2021.

Tickets purchased by fans for this year’s originally planned event remain valid.

Ticket sale continues via Ticketmaster and Ticketportal.

Daily ticket prices start at CZK 290 for tickets to the 4th floor. Ticket prices of the 1st category, that means to the 1st floor of O2 arena, range from CZK 390.  On Thursday and Friday program 50% discount on admission for children up to 140 cm is prepared.

The all-event packages are available so that showjumping enthusiasts can enjoy all four competition days. Prices for four day packages start at CZK 1490. “The package includes tickets for all four days, which are transferable, so the buyer can enjoy the entire four day program himself, or also can share the tickets with family or friends. The package of tickets to the 1st floor is even more affordable and costs only 5,990 CZK ”said Andrlík.

playoffs

The organizers prepared an offer of VIP tickets, tickets to Partyboxes or seats at tables on the Club Floor as well. A package ticket holders will gain the best places in the given sector always closer to the arena and preferential entry to the O2 arena.