13.5.2022 19:00
14.5.2022 19:00

LEOŠ MAREŠ

Ticket sales have ended.

Date 13.5.2022 19:00
14.5.2022 19:00
Entry from 17:30
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan LEOŠ MAREŠ Ticketportal (368.68 Kb)
Orientation Plan LEOŠ MAREŠ Ticketmaster (109.98 Kb)
Price

CZK 990–2 490
---
wheelchairer + guide
CZK 990 + CZK 1

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele – LEOŠ MAREŠ

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Dear fans,

I thought I would never write this message again. I’m so sorry, but we have to postpone the 360 CONCERTS again.

The show is ready, tuned to the last detail and we are very much looking forward to showing it to you in full force.
We have two new dates on Friday and Saturday in May 2022 and I believe that we will meet everyone who has tickets for two years and is still waiting there.
Thank you very much for your kindness and patience and I apologize once again for the complications.

Leoš

Tickets from May 25, 2020 (resp. May 13, 2021 and December 10, 2021) are valid for the new date Friday May 13, 2022.
Tickets from May 26, 2020 (resp. May 14, 2021 and December 11, 2021) are valid for the new date on Saturday May 14, 2022.

Ticket sales for May 13 and 14, 2022 continue in the Ticketmaster and Ticketportal networks.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.