20.5.2023 18:00

OKTAGON 43

Date 20.5.2023 18:00
Entry from 17:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Invitation OKTAGON 43 Club Floor (374.39 Kb)
Invitation OKTAGON 43 Skyboxes (372.83 Kb)
Invitation OKTAGON 43 Premier Club (373.78 Kb)
Invitation OKTAGON 43 Sport Category Club Seats (374.35 Kb)
Invitation OKTAGON 43 Sportboxes (372.86 Kb)
Skybox Tickets: CZK 10
Catering: CZK 1 600
Club floor Tickets: CZK 690
Catering: CZK 1 600
Premier Club Tickets: CZK 10
Catering: CZK 1 600
More information

Parking available only for VIP clients:
VIP PARKING O2 ARENA – price CZK 500/event
VIP STAGES HOTEL PARKING – price CZK 400/event

Capacity is limited.
Prices are for VIP clients with valid contract.

Sale / reservation Available in the Ticketportal sales network
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

You’ve waited 4 long years for this DAY OF RECKONING… And now, it’s finally here, the rematch between Kincl and Vémola is the most highly anticipated fight on the domestic scene and will determine who the true king of the middleweight division is! On 20.5.2023, OKTAGON 43 is coming to the O2 arena Prague and this epic battle will shake the stadium to its core. And what’s more, you will also witness the thrilling quarterfinals of the Tipsport Gamechanger tournament.

Kincl vs. Vémola, middleweight Champion vs. light-heavyweight Champion, and the fiercest rivalry there is! Two incredible stories and two MMA giants are about to go head-to-head, but there can only be one winner.

While Vémola’s only concern is taking the belt from Kincl, this rematch is personal for Kincl, who comes to OKTAGON for two reasons – to get “Terminator” in the cage and win the championship belt! 4 years ago, Vémola was happy to win on points. Who will reign victorious this time?

A battle that is destined to go down in MMA history.

In May 2023, four of Europe’s greatest welterweight fighters will meet in Prague’s O2 arena and fight with all of their might to advance to the Tipsport Gamechanger semi-finals.

And what’s more, you will witness thrilling fights between your other favorite fighters across different weight categories.

Guaranteed to be one of the best tournaments in OKTAGON history, this extraordinary event also boasts the greatest audio-visual show you can imagine.

TICKETS on sale now at official Ticketmaster and Ticketportal sites.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.