21.5.2022 18:00

VÉMOLA VS MARPO OKTAGON UNDERGROUND

Ticket sales have ended.

Date 21.5.2022 18:00
Entry from 17:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan OKTAGON UNDERGROUND Ticketportal (365.04 Kb)
Orientation Plan OKTAGON UNDERGROUND Ticketmaster (141.95 Kb)
Price

CZK 990–19 990
---
wheelchairer + guide
CZK 990 + CZK 0

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele –  OKTAGON UNDERGROUND

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. 

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

UNDERGROUND is heading to the O2 arena! The match that has hung in the air and in the fans’ heads for years is here. A totally heated clash of two worlds, athletes, celebrities and prominent personalities. The most popular Czech wrestler and OKTAGON star Karlos “Terminator” Vémola will face the Czech rapper Marp face to face, ie outside his comfort zone.

“I’ve been waiting 30 years for my first attitude knockout. And now he will come! So that you are not surprised that it will be in the first round,” says Vémola confidently.

“I’d like to say in Carlos’ remark: Give it, Terminator, another 30 years, and maybe you’ll make it. You will go to the ground!” counter Marpo.

A brutal match in classic boxing will also be a duel of tough attacking predators. Bloodthirsty Danish shark and OKTAGON champion Magard against the invincible golden Czech “Bad boy” Sivák, the holder of the world’s most valuable posture title WAKO PRO and the champion of the Czech Republic in boxing.

Former middleweight champion “Pirate” Krištofič in his strongest discipline – boxing stance – will face a new “bad” version of Miloš Petrášek.

The beloved and hated Ostrava demon Mikulášek will share it with Kotalík, who is returning to OKTAGON after 3 and a half years and whose titanic power has never been forgotten.

The newly motivated striker Paradeiser goes into a boxing shootout with the posture legend of the legends and the holder of 11 world and European titles Vlado Moravčík.

And other stars of OKTAGON will be introduced, including posture champions Lengál and Krčmář. In a word, the best that the domestic martial arts scene has to offer.

Be there and experience the life experience with a rich audiovisual show and the perfect atmosphere of the O2 arena, from which you will have a goose.

All tickets purchased for the original date of the event (November 13, 2021 and February 26, 2022) remain valid for the new date of May 21, 2022 and do not need to be exchanged. Other tickets currently on sale at www.tickemaster.cz and www.ticketportal.cz

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.