21.5.2022 18:00

VÉMOLA VS MARPO OKTAGON UNDERGROUND

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 21.5.2022 18:00
Entry from 17:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan OKTAGON UNDERGROUND Ticketportal (365.04 Kb)
Orientation Plan OKTAGON UNDERGROUND Ticketmaster (140.16 Kb)
Price

CZK 990 - 19 990
---
wheelchairer + guide
CZK 990 + CZK 0

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon & Thu13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event

In the period from 18 December 2021 to 2 January 2022, the box office will be closed and will open again on Monday 3 January 2022.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele –  OKTAGON UNDERGROUND

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. 

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

UNDERGROUND is heading to the O2 arena! The match, which has hung in the air and in the heads of fans for years, is being moved to May 21, 2022 due to the “replacement of parts” of the Czech Terminator. The clash of two worlds, athletes, celebrities and prominent personalities. The most popular Czech wrestler and OKTAGON star Karlos “Terminator” Vémola will face the Czech rapper Marp face to face, ie outside his comfort zone.

“I’ve been waiting for my first knockout for 30 years, so if I wait 3 months longer, I’ll probably make it,” Vémola said confidently.

“Of course I wish Carlos to recover, because we have only one health, but I would like to say in his remark about knockout: Give it, Terminator, another 30 years, and maybe you will,” Marpo said promptly.

“And when the show, with everything! When seemingly disparate pairs of interesting professions are challenged, we said why not,” comments promoter Ondřej Novotný commenting on the spectator-attractive and lavish match of the “Slovak beast” Gábor Boráros with the Czech actor and athlete Jakub Štáfek in a boxing match.

This and much more on an event unparalleled in the Czech Republic. The stars of OKTAGON, the best that the domestic martial arts scene has to offer. Of course, there will be a rich audiovisual show, which, accompanied by the atmosphere of the O2 arena, conjures up a life experience.

All tickets purchased for the original and the dates of the event (26 February 2022 and 13 November 2021) remain valid for the new date 21 May 2022. Ticket sales continue in the Ticketmaster and Ticketportal networks.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.