18.12.2023 19:30

OLYMPIC “60”

Ticket sales have ended.

Date 18.12.2023 19:30
Entry from 18:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan OLYMPIC "60" Ticketportal (321.66 Kb)
Orientation Plan OLYMPIC "60" Ticketmaster (319.57 Kb)
Price

CZK 990 – 4 990
---
wheelchairer + guide
CZK 1 290 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz) and Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
5. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek budou Ticketmaster Česká republika a RSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejních sítí Ticketmaster a Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.

The legendary OLYMPIC will come back to the O2 arena Prague on December 18, 2023 to finish their 60th anniversary tour with one more unforgettable show full of their greatest hits. The band will surprise their fans with some special guests, magnificent stage design & unique visual show.

The most significant Czech rock band has decided to celebrate its sixtieth anniversary with the “Respect Tour” concert series. Following enthusiastic reactions from fans, they are now adding a final, bonus mega concert at the O2 arena Prague, thus concluding the year of celebrations.

As holders of several Český slavík awards and numerous other accolades, they promise their supporters a grand stage, intricate visual show, and a 120-minute journey through time with their greatest hits from their entire career. Besides the band itself, their guests, magnificent stage setup, and original projections will contribute to an unforgettable experience.
For several decades, Olympic has been at the forefront of the Czech rock and beat scene. In their beginnings, the group accompanied other singers during performances at the Semafor Theater, including notable names like Pavel Bobek and Yvonne Přenosilová. Even their first albums from the 1960s and 1970s contain groundbreaking hits such as “Želva,” “Bon soir mademoiselle Paris” and “Slzy tvý mámy.” Over the following decades, more hits emerged, like “Jasná zpráva” and “Okno mé lásky“. Throughout their career, the band has recorded twenty studio albums, released several compilations of their hits, and numerous live performance recordings. Their most recent 23rd studio album, “Kaťata Olympic,” was released in October 2020.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETPORTAL AND TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.