18.5.2023 20:00
19.5.2023 20:00

QUEEN RELIVED BY QUEENIE

Ticket sales have ended.

Date 18.5.2023 20:00
19.5.2023 20:00
Entry from 18:30
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan QUEENIE 18. 5. 2023 Ticketmaster (199.78 Kb)
Orientation Plan QUEENIE 19. 5. 2023 Ticketmaster (334.47 Kb)
Orientation Plan QUEENIE 18. 5. 2023 Ticketportal (325.75 Kb)
Orientation Plan QUEENIE 19. 5. 2023 Ticketportal (308.49 Kb)
Price

CZK 990 – 6 980

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.
Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Following the huge success of the QUEEN RELIVED by Queenie concerts, which took place three times in a row at the largest Czech venue in 2021, fans will get the opportunity to enjoy this spectacular show again and twice on May 18 & 19, 2023 at O2 arena Prague.

The greatest hits of the British icon performed by the Czech band, Queenie which has been taking care of the Queen repertoire for 17 years and is considered one of the most authentic tribute bands in the world, recalling the glory of the group that rewrote the history of rock music. The experience will be completed by a massive light and multimedia show full of 21st century technology. The show is movingly presented by Freddie Mercury’s personal friend, Peter Freestone.

Tickets available at Ticketmaster and Ticketportal official sites from February 10, 2023 at 10:00 am.

VIP package Soundcheck Experience with Meet and Greet Level 1
• Meet and Greet
• Backstage tour
• Soundcheck visit
• The best seats in 101 or 112 sections
• VIP entrance n. 31 (open door 17:00), then the soundcheck visit and backstage tour follows. Please note that the tour starts at the exact time, the time schedule does not allow any delays.

VIP package Soundcheck Experience with Meet and Greet Golden Circle
• Meet and Greet
• Golden Circle tickets
• Backstage tour
• Soundcheck visit
• VIP entrance n. 31 (open door 17:00), then the soundcheck visit and backstage tour follows.

Please note that the tour starts at the exact time, the time schedule does not allow any delays.

VIP package Experience with Queenie
• The best seats in 101 or 112 sections
• VIP entrance n.2 (open door 18:00)
• T-shirt

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.