18.5.2023 20:00

QUEEN RELIVED BY QUEENIE

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 18.5.2023 20:00
Entry from 18:30
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan QUEENIE Ticketmaster (249.97 Kb)
Orientation Plan QUEENIE Ticketportal (314.68 Kb)
Price

CZK 1 290–6 980
---
wheelchairer + guide
CZK 990 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.
Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

In September 2021, three QUEEN RELIVED by Queenie concerts took place in Prague’s O2 arena. The audience’s interest was so big that we have prepared another date for this great show, May 18, 2023. Almost exactly three years after the first scheduled performance, you can finally experience stress-free the unique atmosphere of a spectacular spectacle and the world’s most authentic experience of the phenomenal music performed by Queen Michael Kluch and the group Queenie.

Spectators who saw this event in September 2021, as well as those who could not see this rescheduled date, can look forward to a spectacular show, commemorating the glory of the group that rewrote the history of rock music. The popular hits of the British icon will be played by the Czech formation Queenie, which has been taking care of her repertoire for 17 years and is considered one of the most authentic tribute bands in the world. The experience will be completed by a massive light and multimedia show full of 21st century technology.

The show is presented in a touching way by a personal friend of Freddie Mercury, Petr Freestone. Others are already a very spontaneous experience. Shocking pyrotechnic effects, an incredibly sharp image of the largest LCD screen ever used in the O2 arena, a large and multi-height gold-black stage, from which two intersecting catwalks extend over curved bridges, clearly refer to a show in the style of the greatest music stars. Superior lighting elements, together with four several-ton light blocks that float, rotate and tilt above the stage, create an unforgettable play of lights and colors. A piano with steps is extended from the fifth light block and together with the frontman flies above the heads of the audience over half of the arena. The elaborate composition of the songs, combined with their authentic presentation in the original keys and arrangements, and with the absolutely breathtaking capture by the band Queenie together with the phenomenal voice of Michael Kluch, creates the feeling that you are watching a sequence of video clips of Freddie Mercury and the band Queen. Let yourself be carried away and experience the music of Queen at its most famous as we remember it. This is QUEEN RELIVED by Queenie.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.