3.9.2021 - 5.9.2021

QUEEN RELIVED

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 3.9.2021 - 5.9.2021
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Invitation QUEEN RELIVED Premier Club (498.45 Kb)
Invitation QUEEN RELIVED Skyboxes (378.87 Kb)
Invitation QUEEN RELIVED Club Floor (498.44 Kb)
Price Skybox tickets: 10 CZK
Club floor tickets: 490 CZK
Club floor catering: 1 300 CZK
Premier Club tickets: 10 CZK
Premier Club catering: 1 300 CZK
More information

Prices for leaseholders with a valid contract.

VIP clients have the possibility of parking in garages for a one-time fee of 400 CZK. (Only limited capacity.) Possible purchase VIP ticket offices.

Sale / reservation Currently running on the Ticketportal
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele  –  QUEEN RELIVED

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

 

Dear customers,

Due to the current situation with the SARS-CoV-2 coronavirus epidemic, we were forced to cancel the concerts of Queen Relived by Queenie, which were about to take place at O2 arena on May 15-16 (Sep 11-12) and December 21, 2020.

The canceled concerts will newly take place at O2 arena on September 3, 4 & 5, 2021. Your original tickets remain valid for the new dates of the concerts and they don’t need to be exchanged. Tickets are valid for the new dates as follows:

Tickets for the show on May 15, 2020 (Sep 11, 2020) are valid for the new date on September 3, 2021.

Tickets for the show on May 16, 2020 (Sep 12, 2020) are valid for the new date on September 4, 2021.

Tickets for the show on December 21, 2020 are valid for the new date on September 5, 2021.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.