19.9.2022 20:00

RAGE AGAINST THE MACHINE – CANCELLED

Ticket sales have ended.

Date 19.9.2022 20:00
Entry from CONCERT CANCELED
Place O2 arena, Praha
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Organizer
Download Invitation RATM Club Floor (403.97 Kb)
Invitation RATM Skyboxes (481.99 Kb)
Invitation RATM Premier Club (443.48 Kb)
Skybox Tickets: CZK 10
Catering: CZK 1 300
Club floor Tickets: CZK 490
Catering: CZK 1 300
Premier Club Tickets: 10 CZK
Catering: CZK 1 300
Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

POKYNY POŘADATELE  –   RAGE AGAINST THE MACHINE

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci  kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz .

 

Dear customers,
due to circumstances beyond our control, the concert of Rage Against the Machine on 19 September 2022 at the O2 Arena in Prague is CANCELLED.

Statement from Rage Against the Machine:
“Per medical guidance, Zack de la Rocha has been advised that the August and September 2022 UK and European leg of the Rage Against The Machine tour cannot proceed. It is with great disappointment that we announce this cancellation. Rage Against The Machine will be finishing their run at Madison Square Garden on August 11, 12 & 14 and then Zack must return home for rest and rehabilitation. The flights, travel time, and rigorous schedule in the UK and Europe are simply too much of a risk for a complete recovery. We are so sorry to all of our fans who have waited years to see us and hope to Rage again soon. Please contact your point of purchase for refunds to any headline shows.

Brad, Tim, Tom & Zack”

Tickets paid for online will be refunded in full automatically to the account from which the payment was made. Tickets purchased in the ticket office will be refunded at the point of purchase. The refund of the ticket will begin on 18 August 2022.

Important notification

50 CENT ADDS SECOND SHOW AT O2 ARENA!

Less than a week after announcing his concert, legendary rapper 50 Cent reports it is sold out. Due to the great interest of the fans, he is adding the second show.

It will take place on October 17, 2022 at 8:00 pm.

Tickets for the added show are already available at the official ticket sellers Ticketmaster a Ticketportal.

 

Thank you for your great interest. We look forward to you!

O2 arena