5.11.2022 20:00

THE WEEKND

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 5.11.2022 20:00
Place O2 arena, Praha
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Organizer
Download Orientation plan THE WEEKND Ticketmaster (450.37 Kb)
Orientační Plán THE WEEKND Ticketportal (278.35 Kb)
Price

1 350 - 2 190 CZK
---
wheelchairer + guide
1 350 CZK + 1 CZK

 

 

Sale / reservation Currently running on the Ticketmaster a Ticketportal
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

POKYNY POŘADATELE  –   THE WEEKND

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci  kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz .

Due to the current situation with the SARS-CoV-2 coronavirus, the organisers were forced to cancel the date of the concert THE WEEKND: THE AFTER HOURS TOUR, which was to take place on 8. 11. 2021 at Prague’s O2 arena.

The cancelled concert will take place on the new date of 5. 11. 2022 at Prague's O2 arena. Tickets purchased for the original date remain valid.

In case the event is canceled, the organizing agency LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. in accordance with Act No. 247/2020 Coll., on certain measures to mitigate the effects of the coronavirus known as SARS CoV-2 epidemic on cultural events, is obliged to offer the customer a voucher at the price at least equal to the price of the original purchased ticket for the canceled event. This voucher will be issued by the ticketing operator Ticketportal or Ticketmaster Czech Republic. The customer can then use the voucher for the next purchase from the offer of events offered by the organizer, the list of which can be found at www.livenation.czwww.ticketmaster.cz or www.ticketportal.cz.

 

VOUCHER ISSUE PROCEDURE:

The voucher will be issued against a valid ticket either in paper form or electronically in the form of an e-Voucher based on the customer´s application within 1 month of delivery of the application. The customer can send his request no later than 31 March 2021 to the relevant ticketing operator from whom he purchased tickets, namely: www.ticketmaster.cz or www.ticketportal.cz via web/email

Only the person who purchased the ticket (s) for the original event can apply for a voucher if these tickets are valid on the day the application is submitted.

The voucher will be issued at the price at least equal to the price of the original purchased ticket for the canceled event and can be used until 31 October 2021 to purchase tickets for any of the events organized by LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

By using a voucher for a replacement event, the customer’s right to a refund of the entrance fee for the canceled event expires.

 

WHO CAN REQUEST IMMEDIATE TICKET REFUND:

If the customer belongs to a group of people with disabilities at the date of this notification, or is registered with the employment office as a jobseeker, is pregnant or on maternity or parental leave, a person over the age of 65 or a single parent caring for a dependent child (“protected persons”), according to Act No. 247/2020 Coll., the customer has the right to request a refund of the entrance fee according to the above procedure and the entrance fee will be refunded within 14 days of delivery of his or her application and proof that he or she belongs to the protected persons.

 

NEXT STEPS:

In the event the customer does not request the issuance of a voucher by 31 March 2021, or if he does not use the voucher already issued by 31 October 2021 or use only the part of it, the entrance fee or its unused part will be returned to him upon his request after 31 October 2021 within 14 days in the way he purchased the ticket.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.