XINDL X – MOVED TO O2 UNIVERSUM

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Price

690 - 890 CZK
---
wheelchairer + guide
490 CZK + 1 CZK

Sale / reservation Currently running on the Ticketmaster
Box offices
Box office - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele   – XINDL X

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

 

On January 30, 2021, a concert by one of the most successful Czech songwriters, Xindl X, was scheduled to take place at Prague’s O2 Arena. However, due to the ongoing pandemic, it is not possible to hold the concert as planned. The concert therefore moves to a new date of 25 November 2021 at the O2 universum.

Ticket holders will be approached directly by the relevant ticketing company or a representative of the concert organiser, depending on the type of ticket. They will exchange tickets to the new concert venue as follows:

Standing tickets
If you have standing tickets (whether purchased through Ticketmaster or Ticketportal), please keep them. These tickets automatically apply to both the standing room and concert at the new date, and there is no need to replace them.

Sitting tickets – purchased on the TICKETMASTER network
All sitting tickets holders who purchased their tickets on Ticketmaster network will be contacted by the sales company soon and will get new tickets with allocated seats to the O2 universum.

Sitting Tickets – Purchased on the TICKETPORTAL Network
All sitting tickets holders who purchased on Ticketportal will be contacted by the concert organizer, Bestsport. Soon they will receive new tickets with allocated seats to the O2 universum.

Tickets purchased without prior reservation at Ticketmaster or Ticketportal branches

Tickets purchased at Ticketmaster points of sale – contact the sales company where you purchased the tickets at www.ticketmaster.cz

Tickets purchased at Ticketportal points of sale – for ticket exchange, write an email to xindlx@bestsport.cz

 

All information can be found at www.xindlx.cz, www.o2arena.cz or www.o2universum.cz.