Apassionata - Der Traum - Apassionata

Apassionata - Der Traum - Apassionata

Select a date
Date 6. 1. 2018, 14:00 hod. 6. 1. 2018, 19:00 hod. 7. 1. 2018, 14:00 hod.
Place O2 arena, Praha
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Organizer's instructions

POKYNY POŘADATELE  – APASSIONATA - SEN

1.Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

2.Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

3.Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

4.Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci  kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

5.Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům a dětem do výšky vzrůstu 130cm.

6.Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz .

Next year will be steeped in adventure and mystery at APASSIONATA DER TRAUM, Europe’s most successful family entertainment show with horses.

Long-standing APASSIONATA DER TRAUM fans can be just as excited as visitors attending this extraordinary event for the very first time: In addition to the established combination of atmospheric, specially-composed music, spectacular lighting effects as well as brilliant riding and dance performances, not to mention incredible horses, there are also some completely new elements being added this time.

For instance, APASSIONATA DER TRAUM promises stunts from its trick riders never seen before. Numerous new breeds of horses will also perform and show what they can do under the guidance of some of Europe’s best riders. In addition, elegant performances like dressage and liberty dressage will of course be included, as will a charming comedy programme featuring some of the show’s smaller four-legged stars.