HC Sparta Praha 2019/20

Date 19. 9. 2019, 18:30 - 5. 5. 2020, 19:00
Place O2 arena, Prague
Organizer HC Sparta Praha a.s. Organizer's instructions
Download Orientation Plan - HC Sparta Praha I (489.28 KB)
Sale / reservation Currently running on the Ticketmaster a Ticketportal
Price

Season tickets prices

Game tickets prices

Box Offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event

Pokyny pořadatele – HC Sparta Praha a.s.

  1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. Divákům bude vstup do O2 areny povolen pouze na základě předložení platné vstupenky pro danou osobu.
  2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
  3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
  4. Je zakázáno fotografování s výjimkou kapesních kompaktních fotoaparátů a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
  5. Držitel vstupenky je povinen dodržovat Návštěvní řád O2 areny, Provozní řád O2 areny, nenarušovat nijak hokejový zápas či se jinak chovat rozporu s řády a pravidly hokejových soutěží. Držitel vstupenky je povinen vždy se řídit pokyny pořadatelů. Při porušení těchto povinností odpovídá držitel vstupenky za veškerou způsobenou újmu, držiteli vstupenky může být odepřen vstup na místo konání akce nebo může být vyveden.
  6. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.
  7. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Back to ice, the start of the hockey season is here! HC Sparta Praha has signed several players aimed at returning the team to the top of the Czech Extraliga. 

Home games HC Sparta Praha *: 

     
12.9. HC Škoda Plzeň 18:30
19.9. HC Oceláři Třinec 18:30
15.10. HC Verva Litvínov 18:30
20.10. HC Dynamo Pardubice  16:00
23.10. HC Energie Karlovy Vary 18:30
29.10. Bílí Tygři Liberec 18:30
3.11. HC Kometa Brno  16:00
13.11. Rytíři Kladno 18:30
15.11. Mountfield Hradec Králové 18:30
1.12. PSG Berani Zlín  16:00
8.12. HC Olomouc  16:00
18.12. HC Škoda Plzeň 18:30
22.12. HC Oceláři Třinec  16:00
30.12. HC Verva Litvínov 18:30
7.1. BK Mladá Boleslav 18:30
10.1. HC Vítkovice Ridera 18:30
12.1. Rytíři Kladno  16:00
19.1. HC Dynamo Pardubice  16:00
29.1. Bílí Tygři Liberec 18:30
2.2. HC Kometa Brno  16:00
4.2. (přesunuto z 23.2.)  HC Vítkovice Ridera 18:30
12.2. Mountfield Hradec Králové 18:30
16.2. HC Energie Karlovy Vary  16:00
18.2. BK Mladá Boleslav 18:30
1.3. PSG Berani Zlín  16:00
6.3. HC Olomouc 18:00

 

* Tickets for individual games are usually sold one month before the game.

BUY TICKETS

close

Pick a date

Prodej lístků ještě nezačal