12.10.2023 20:00

CALIN & VIKTOR SHEEN

Data 12.10.2023 20:00
Vstup od 18:30
Místo O2 arena, Praha
Pořadatel Bestsport, a.s. Pokyny pořadatele
Ke stažení Pozvánka CALIN & VIKTOR SHEEN Klubové patro (610.66 Kb)
Pozvánka CALIN & VIKTOR SHEEN Skyboxy (613.74 Kb)
Pozvánka CALIN & VIKTOR SHEEN Klubová sedadla sportovní kategorie (607.29 Kb)
Pozvánka CALIN & VIKTOR SHEEN Premier Club (607.47 Kb)
Pozvánka CALIN & VIKTOR SHEEN Sportboxy (614.05 Kb)
VIP menu CALIN & VIKTOR SHEEN Klubové patro (1.74 Mb)
VIP menu CALIN & VIKTOR SHEEN Premier Club (1.83 Mb)
Skybox Vstupenky: 10 Kč
Catering: 1 300 Kč
Klubové patro Vstupenky: 690 Kč
Catering: 1 300 Kč
Premier Club Vstupenky: 10 Kč
Catering: 1 300 Kč
Další informace

Pro VIP klienty možnost parkování:
PARKING VIP O2 ARENA – cena 500 Kč/akce
PARKING VIP STAGES HOTEL – cena 400 Kč/akce

Do vyčerpání vyhrazené kapacit.
Ceny platí pro nájemce s platnou smlouvou.

Prodej / rezervace Právě probíhá v prodejní síti Ticketportal
Pokladny
Pokladny u vstupu č. 10, O2 arena
Po - Pá13:00 - 18:00
Den akce13:00 - 1 h po začátku akce

Otevírací doba se může měnit v návaznosti na harmonogram akce.

Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – Bestsport, a.s.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
5. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek budou Ticketmaster Česká republika a RSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejních sítí Ticketmaster a Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.

Calin & Viktor Sheen ovládnou 12. října 2023 pražskou O2 arenu se společnou deskou ROADTRIP. 

Viktor Sheen & Calin, nejposlouchanější čeští umělci na Spotify za rok 2022, které na platformě poslouchá 1,2 milionu uživatelů měsíčně, spojili své síly na desce ROADTRIP, která si zaslouží stejně velkolepý křest. Ten proběhne 12. října 2023 v největší hale v Česku – O2 areně. Chybět nebude jedinečný stage design, jaký se u žádné tuzemské show dosud neobjevil.

Kromě věcí z nové desky zazní i největší hity obou interpretů. Vydejte se společně s Calinem a Viktorem Sheenem na jejich společný ROADTRIP.

Vstupenky dostupné v oficiálních prodejních sítích Ticketmaster a Ticketportal od 5. 2. 2023 od 18:00.

Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci, přičemž osoby mladší 15 let vstupují do O2 areny pouze v doprovodu zletilé osoby (např. zákonného zástupce). Pověřená osoba je oprávněna požadovat předložení dokladu vstupující osoby pro prokázání splnění této podmínky.

 

OFICIÁLNÍMI PRODEJCI NA AKCE V O2 ARENĚ JSOU TICKETMASTER A TICKETPORTAL. ZA PLATNOST VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH U JINÝCH PRODEJCŮ NERUČÍME.

O2 Arena mapa