24.2.2023 19:30

CELINE DION

Data 24.2.2023 19:30
Vstup od 18:00
Místo O2 arena, Praha
Pořadatel Bestsport, a.s. Pokyny pořadatele
Ke stažení Pozvánka CELINE DION Klubové patro (384.44 Kb)
Pozvánka CELINE DION Skyboxy (292.00 Kb)
Pozvánka CELINE DION Premier Club (292.35 Kb)
Skybox Vstupenky: 10 Kč
Catering: 1 800 Kč
Klubové patro Vstupenky: 490 Kč
Catering: 1 800 Kč
Premier Club Vstupenky: 10 Kč
Catering: 1 800 Kč
Další informace

Pro VIP klienty možnost parkování:
PARKING VIP O2 ARENA – cena 500,- Kč/akce
PARKING VIP STAGES HOTEL – cena 400,-Kč/akce

Do vyčerpání vyhrazené kapacit.
Ceny platí pro nájemce s platnou smlouvou.

Prodej / rezervace Právě probíhá v prodejní síti Ticketportal
Pokladny
Pokladny u vstupu č. 10, O2 arena
Po - Pá13:00 - 18:00
Den akce13:00 - 1 h po začátku akce

Otevírací doba se může měnit v návaznosti na harmonogram akce.

Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele  –  CELINE DION – COURAGE WORLD TOUR

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Na základě stále probíhající rekonvalescence a přetrvávajících zdravotních obtíží, oznámila kanadská zpěvačka odklad svého “Courage European Tour” na příští rok. Evropská část turné odstartuje v pražské O2 areně 24. února 2023.

Celine stihla odjet prvních 52 koncertů před začátkem pandemie v roce 2020. Nedávno však musela podstoupit léčbu kvůli přetrvávajícím těžkým křečím, které jí brání ve výkonu a ta bohužel trvá déle než doufala. Momentálně je tedy Celine pod nepřetržitým dohledem svého zdravotnického týmu, a společně usilovně pokračují v terapiích. Evropská část “Courage World Tour” původně naplánovaná na 25. 5. až 24. 9. 2022 se přesouvá na 24. 2. až 4. 10. 2023.

Všechny vstupenky zakoupené na původní pražský termín (21. 5. 2020) nebo náhradní (24. 5. 2021 a 22. 6. 2022) termíny zůstávají nadále v platnosti i na nový termín koncertu 24. února 2023 a není potřeba je vyměňovat.

 

“Je mi moc líto, že musíme znovu přeložit naše plánované evropské turné. Nejprve jsme museli termín přeložit kvůli pandemii, nyní je to můj zdravotní stav, který nás nutí přesunout koncerty znovu. Je mi lépe, nicméně stále mě postihují drobné křeče. Na pódiu potřebuji být ve skvělé kondici. Upřímně se nemůžu dočkat, až zase vyskočím na podium, ale potřebuji ještě nějaký čas navíc. Dělám vše pro to, abych se do potřebné formy dostala co nejdříve a mohla na svých koncertech podat 100% výkon, protože to je to, co si zasloužíte,” vzkazuje fanouškům Celine.

 

OFICIÁLNÍMI PRODEJCI NA AKCE V O2 ARENĚ JSOU TICKETMASTER A TICKETPORTAL. ZA PLATNOST VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH U JINÝCH PRODEJCŮ NERUČÍME.