28.5.2022 18:00

FMX GLADIATOR GAMES 2021

KOUPIT VSTUPENKY

zavřít

Zvolte termín

Zvolte prodejce

Data 28.5.2022 18:00
Vstup od 16:30
Místo O2 arena, Praha
Pořadatel WTF Communication s.r.o. Pokyny pořadatele
Ke stažení Orientační Plán FMX GLADIATOR GAMES Ticketmaster (325.50 Kb)
Orientační plán FMX GLADIATOR GAMES Ticketportal (323.14 Kb)
Cena

990 - 2 500 CZK
---
vozíčkář + doprovod
790 CZK + 1 CZK
---
děti
995 CZK

50% discount for children up to 140 cm height

 

Prodej / rezervace Právě probíhá v prodejních sítích Ticketmaster a Ticketportal
Pokladny
Pokladny Ticketmaster u vstupu č. 1, O2 arena
Po - Ne10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Den akce10:00 - 1 h po začátku akce
Pokladny Ticketportal u vstupu č. 10, O2 arena
Po a Čt13:00 - 18:00
Den akce10:00 - do 1h od začátku akce
Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – WTF Communication s.r.o.

Pokyny pořadatele  –  FMX GLADIATOR GAMES 20

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli společnost IRSnet CZ s.r.o. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Na akci je zakázáno pořizování obrazových a zvukových záznamů v jejím průběhu včetně přestávek. Výjimku tvoří používání malých kompaktních kapesních fotoaparátů pro veřejnost a profesionálních fotoaparátů, které budou používat fotografové akreditovaní pořadatelem akce.

Na akci je poskytována 50% sleva pro děti do 140cm v II.cenové kategorii. Pořadatel poskytuje dále slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude společnost IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

 

Dear FMX Gladiator Games fans,
a government order restricting participation in mass events to the vaccinated only and those who have undergone COVID came just before FMX Gladiator Games 2021. Over the last few hours, we have received hundreds of messages, emails and phone calls asking what will happen…

Surely you understand that it is not in our power to organize the event so that even those who do not meet the current conditions can participate, do not even get vaccinated and have been deprived of the opportunity to come to the event with a valid PCR or antigen test. These government regulations are in force until the end of February 2022, and no one knows what will happen in the next few days, in terms of further tightening measures.

Therefore, we decided to move the event to a date that we consider low-risk with respect to government measures, namely: May 28, 2022. It was a very difficult decision for us, because the event is completely prepared and the riders were looking forward to that they will show you the best of FMX. But it does not seem fair to us so that we cannot let a large part of you into the arena. Believe us, we looked at the situation from all possible angles and considered all the pros and cons when making the decision. We do FMX for everyone. Unfortunately, we are unable to influence COVID or government decisions.

Tickets remain valid for the new date of May 28, 2022, admission is non-refundable and we promise to do the best show ever there in May.

for the FMX Gladiator Games team
Marek Rejman