28.5.2022 18:00

FMX GLADIATOR GAMES 2021

Prodej vstupenek byl ukončen.

Data 28.5.2022 18:00
Vstup od 16:30
Místo O2 arena, Praha
Pořadatel WTF Communication s.r.o. Pokyny pořadatele
Ke stažení Orientační plán FMX Ticketportal (323.10 Kb)
Orientační Plán FMX Ticketmaster (325.15 Kb)
Cena

890–2 500 Kč
---
vozíčkář + doprovod
790 Kč + 1 Kč
---
děti
sleva 50% pro děti do 140 cm

Vstupenky pro držitele průkazu ZTP/P vozíčkáře objednávejte u společností Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) a Ticketportal.

Prodej / rezervace Prodej vstupenek byl ukončen.
Pokladny
Pokladny Ticketmaster u vstupu č. 1, O2 arena
Po - Pá9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Den akce10:00 - 1 h po začátku akce
Pokladny Ticketportal u vstupu č. 10, O2 arena
Po - Pá13:00 - 18:00
Den akce13:00 - 1 h po začátku akce

Otevírací doba se může měnit v návaznosti na harmonogram akce.

Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – WTF Communication s.r.o.

Pokyny pořadatele  –  FMX GLADIATOR GAMES 20

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli společnost IRSnet CZ s.r.o. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Na akci je zakázáno pořizování obrazových a zvukových záznamů v jejím průběhu včetně přestávek. Výjimku tvoří používání malých kompaktních kapesních fotoaparátů pro veřejnost a profesionálních fotoaparátů, které budou používat fotografové akreditovaní pořadatelem akce.

Na akci je poskytována 50% sleva pro děti do 140cm v II.cenové kategorii. Pořadatel poskytuje dále slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude společnost IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

 

Vážení fanoušci FMX Gladiator Games,
nařízení vlády omezující účast na hromadných akcích pouze pro očkované a ty, kteří prodělali COVID, přišla těsně před FMX Gladiator Games 2021. Během několik posledních hodin dostáváme stovky zpráv, e-mailů a telefonátů s dotazy, co se bude dít… 

Jistě chápete, že není v našich silách uspořádat akci tak, aby se mohli účastnit i ti, kteří aktuální podmínky nesplňují, očkovat se už ani nestihnou a byla jim sebrána možnost přijít na akci s platným PCR nebo antigenním testem. Tato vládní nařízení platí do konce února 2022, přičemž nikdo neví, co se stane v příštích několika dnech, ve smyslu dalšího zpřísňování opatření.

Proto jsme se rozhodli, že akci přesuneme na termín, který považujeme za nízkorizikový s ohledem na vládní opatření, a to: 28. 5. 2022. Bylo to pro nás strašně těžké rozhodování, neboť akce je kompletně připravená a jezdci se těšili na to, že vám předvedou to nejlepší z FMX. Nepřijde nám ale fér, abychom velkou část z vás nemohli pustit do arény. Věřte nám, že jsme se na situaci koukali ze všech možných úhlů a při rozhodování zvážili všechna pro i proti. FMX děláme pro všechny. Bohužel není v našich silách ovlivnit COVID, ani vládní rozhodnutí.

Vstupenky na původní termíny 12. 12. 2020 a 27. 11. 2021 zůstávají v platnosti na nový termín 28. 5. 2022, vstupné se nevrací a my slibujeme, že v květnu uděláme nejlepší show, jaká tu kdy byla.

za FMX Gladiator Games tým
Marek Rejman

 

OFICIÁLNÍMI PRODEJCI NA AKCE V O2 ARENĚ JSOU TICKETMASTER A TICKETPORTAL. ZA PLATNOST VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH U JINÝCH PRODEJCŮ NERUČÍME.