2.9.2022 - 8.9.2022

FIBA EUROBASKET 2022

KOUPIT VSTUPENKY

zavřít

Zvolte termín

Zvolte prodejce

Data 2.9.2022 - 8.9.2022
Místo O2 arena, Praha
Pořadatel ČBF s.r.o. Pokyny pořadatele
Ke stažení Orientační plán FIBA EUROBASKET 2022 Ticketportal (471.10 Kb)
Rozpis zápasů, ceny vstupenek a kategorie FIBA EUROBASKET 2022 (912.95 Kb)
Cena

490 – 1 490 Kč
---
vozíčkář + doprovod
200 Kč + 1 Kč

Prodej / rezervace Právě probíhá v prodejní síti Ticketportal
Pokladny
Box office - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event
Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – ČBF s.r.o.

Pokyny pořadatele  – FIBA EuroBasket 2022                                                       

 1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
 2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
 3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli společnost IRSnetCZ s.r.o. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
 4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
 5. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
 6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude společnost IRSnetCZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Zakoupením této vstupenky její držitel (“Držitel”) přijímá Pravidla basketbalové haly vydané Lokálním organizačním výborem (LOC) akce. Plné znění těchto pravidel je možné vyžádat na pobočkách prodávajících vstupenky, bude vystaveno u vstupů do haly a je k dispozici k nahlédnutí nebo stažení zde.

 

 1. Pravidla basketbalové haly doplňují platné zásady uvedené níže.
 2. Tato vstupenka je platná pouze pro konkrétní zápas v uvedený den a čas. Držitel vstupenky má právo na sedadlo vyznačené na vstupence před začátkem zápasu.
 3. Vstupem do haly Držitel souhlasí s (i) přítomností monitorovacích kamer na místě konání akce a (ii) s prohlídkou Držitele a jeho osobního majetku a prověření, že nevnáší do haly nebezpečné předměty nebo předměty zakázané Pravidly basketbalové haly.
 4. Držitel tímto dává souhlas FIBA, Lokálnímu organizačnímu výboru (LOC) a jím jmenovaným zástupcům a jednatelům s použitím jeho vlastní podoby, projevů, činů a výroků v jakémkoli živém nebo reprodukovaném zvukovém či obrazovém záznamu, snímku a v jiných přenosech, ukázkách, publikacích a reprodukcích zhotovených během dané události či zpětně jakýmkoli médiem a v jakémkoli kontextu, a to bez dalšího nároku na autorizaci nebo kompenzaci.
 5. Držitel se zavazuje, že nebude sdílet, šířit, rozmnožovat nebo prodávat jakýkoli popis, obrazový snímek či záznam, nebo jakékoli jiné další formy reprodukování dané události nebo jejích částí (například statistiky) pro jiné než soukromé účely (nebo napomáhat jejich sdílení, šíření, rozmnožování nebo prodeji).
 6. Pokud Držitel poruší ustanovení vztahující se k akci, tato vstupenka mu může být odebrána bez práva na úhradu nákladů nebo nároku na kompenzaci vzniklé škody.

Největší sportovní událost roku 2022 je tady! Mistrovství Evropy basketbalistů se poprvé v samostatné české historii odehraje v Praze. Mezi top evropskými celky nesmí chybět ani český národní tým, který v posledních letech sbírá úspěchy. Generace kolem Tomáše Satoranského chce na svůj vrchol dosáhnout před domácím publikem. A to přitom už na svém kontě má 7. místo na ME, 6. místo na MS a dokonce i postup na olympijské hry.

Buďte u toho, když se bude psát další kapitola české basketbalové historie. Nenechte si ujít možnost vidět na vlastní oči hráče pyšnící se tituly pro nejužitečnější hráče NBA či Euroligy. EuroBasket tradičně patří mezi divácky nejúspěšnější sportovní akce. A navíc… Taková basketbalová show nemá v Česku obdoby!

Vstupenky nakupujete formou balíčků.

Ceny vstupenek pro každý zápas:

 • 1.kategorie 1490 Kč
 • 2.kategorie 1090 Kč
 • 3.kategorie 790 Kč
 • 4.kategorie 490 Kč

FOLLOW MY TEAM (všech 5 zápasů Vašeho týmu) – balíček od 2450 Kč (5x 490)
DAY PASS (všechny 3 zápasy daného dne) – balíček od 1470 Kč 
(3x 490)
AFTERNOON SESSION (první 2 zápasy daného dne) – balíček od 980 Kč 
(2x 490)
NIGHT SESSION (poslední 2 zápasy daného dne) – balíček od 980 Kč 
(2x 490)

Postup nákupu

Pro první zápas vyberete potřebný počet míst z hlediště zápasu. Vaše volba může probíhat napříč cenovými kategoriemi.

Jakmile potvrdíte konec výběru míst v 1.zápase kliknutím na oranžové tlačítko Košíku, systém Vás automaticky přesune do dalšího zápasu balíčku, v němž musíte vybrat stejný počet míst jako v zápase předchozím. Místa mohou být jiná než v předchozím zápase, včetně různých cenových kategorií.

Po výběru posledního místa v posledním zápase balíčku Vám systém umožní balíček zaplatit. Výsledná cena je tvořena součtem cen všech vybraných vstupenek, nemusí odpovídat násobku ceny balíčku některé cenové kategorie.

V hledišti zápasu jsou označeny kotle všech 6 týmů.

Pokyny pořadatele

Nákupem vstupenek souhlasíte s podmínkami FIBA.