Souhlas se zpracováním osobních údajů (e-mailu) ze strany společnosti Bestsport, a.s.

Správcem osobních údajů je společnost Bestsport, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha, IČO: 24214795, DIČ: CZ699007354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17875 (dále jako „Bestsport, a.s.“ nebo také „správce“).

Souhlas je poskytován v případě, že subjekt údajů zadal svoji e-mailovou adresu (která může být osobním údajem) do pole k tomu určenému na webové stránce správce za účelem přihlášení k odběru marketingových sdělení a tento e-mail v daném časovém limitu potvrdil kliknutím na potvrzovací odkaz. Nepotvrzení e-mailu požadovaným způsobem má za následek, že e-mail nebude správcem akceptován a po marném uplynutí lhůty k potvrzení nebude dále zpracováván.

Udělením souhlasu vyjadřuje subjekt údajů svůj souhlas s tím, aby e-mail, která poskytnul výše popsaným způsobem, byl ze strany správce zpracováván za dále uvedeným účelem, a to až do jeho odvolání nebo uplynutí lhůty ke zpracování.

Účelem zpracování je využití poskytnutého e-mailu ve prospěch správce pro marketingové účely – zasílání marketingových (obchodních) sdělení (vč. nabídek výrobků a služeb) a novinek z oblasti podnikání správce, zejména informace o akcích, budoucích i minulých, konaných či plánovaných v objektech správce a nabídkách s takovými akcemi souvisejícími (např. nabídka cateringu či nápojů na takové akce, soutěže s akcemi související apod.), a to prostřednictvím poskytnutých údajů (e-mailu).

E-mail poskytuje subjekt údajů pro tento účel dobrovolně a souhlas není předpokladem poskytnutí žádné služby nebo prodeje zboží správce nebo třetí strany.

Souhlas se zpracováním osobního údaje ve formě e-mailu uděluje zákazník, subjekt údajů, dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat, a to na e-mailové adrese správce osobniudaje@bestsport.cz nebo písemně na adrese sídla správce, případně dle pokynu ve správcem zaslaném sdělení. Souhlas je poskytnut na dobu tak, že nebude-li subjektem odvolán, bude trvat do konce kalendářního roku, ve kterém uplyne pět let od jeho poskytnutí (příp. od obnovení souhlasu, je-li souhlas poskytnut opakovaně).

Zásady zpracování osobních údajů správcem, všechna práva subjektu údajů a další nezbytné informace jsou uvedeny zde: https://www.o2arena.cz/zpracovani-osobnich-udaju