1.11.2021 10:30
2.11.2021 10:30
3.11.2021 10:30
4.11.2021 10:30
4.11.2021 10:35
5.11.2021 10:30
6.11.2021 16:00

BILLIE JEAN KING CUP BY BNP PARIBAS

Prodej vstupenek byl ukončen.

Nový newsletter O2 areny je tady!

Novinky, zajímavosti, tipy na akce, soutěže a mnoho dalšího.
Přihlaste se zde a buďte v obraze.

Buďte v obraze

Data 1.11.2021 10:30
2.11.2021 10:30
3.11.2021 10:30
4.11.2021 10:30
4.11.2021 10:35
5.11.2021 10:30
6.11.2021 16:00
Vstup od Po-Pá 9:30, So 14:30
Místo O2 arena, Praha
Pořadatel Česká tenisová obchodní společnost, s.r.o. Pokyny pořadatele
Ke stažení Orientační plán BILLIE JEAN KING CUP Ticketportal (367.76 Kb)
Orientační plán BILLIE JEAN KING CUP Ticketmaster - pondělí-čtvrtek (438.76 Kb)
Orientační plán BILLIE JEAN KING CUP Ticketmaster - pátek (439.38 Kb)
Orientační plán BILLIE JEAN KING CUP Ticketmaster - sobota (439.26 Kb)
Cena

890 Kč - 2990 Kč
---
vozíčkář + doprovod
890 - 1190 Kč + 1 Kč

Prodej / rezervace Prodej vstupenek byl ukončen.
Pokladny
Pokladny u vstupu č. 10, O2 arena
Po - Pá13:00 - 18:00
Den akce13:00 - 1 h po začátku akce

Otevírací doba se může měnit v návaznosti na harmonogram akce.

Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – Česká tenisová obchodní společnost, s.r.o.

 

Podmínky a požadavky – Finále Poháru Billie Jean Kingové 2021 od BNP Paribas

Držitel vstupenky tímto souhlasí s tím, že bude splňovat podmínky a požadavky v platném znění požadované Českou tenisovou asociací („Pořadatel“) na akci finále Poháru Billie Jean Kingové 2021 od společností BNP Paribas („Akce“).

 

Naše smlouva s vámi

1) Tato vstupenka je osobní odvolatelné oprávnění, je nepřenosná a nesmí být dále prodávána. Veškeré vstupenky, které jsou postoupeny, inzerovány nebo nabízeny k prodeji nebo převedeny mimo jakoukoliv platformu pro přeprodej autorizovanou POŘADATELEM, budou neplatné. POŘADATEL si vyhrazuje právo odejmout oprávnění udělené touto vstupenkou, s uvedením nebo bez uvedení důvodu, vrácením kupní ceny.

2) Držitel vstupenky nese veškerá rizika a nebezpečí související s účastí na akci, ať už před konáním, v průběhu konání, nebo po konání.

3) Veškeré prodeje vstupenek na akci jsou konečné, bez možnosti náhrady nebo výměny. Držitel vstupenek je odpovědný za ztrátu nebo odcizení vstupenky.

4) Vstupenky nesmí být vydány pro reklamní, propagační (včetně soutěžních a loterijních) nebo jiné obchodní účely.

 

Vaše chování na akci

5) Držitel vstupenky souhlasí s důkladným prohledáním a důkladnou kontrolou a/nebo zabavením zakázaných předmětů. Mezi zakázané předměty patří mimo jiné: lahve, plechovky, alkoholické nápoje, transparenty, video / kinematografické kamery a rekordéry, fotoaparáty s odnímatelným objektivem, deštníky, pyrotechnika a dýmovnice. Osobám pod vlivem alkoholu nebude vstup do licencovaných prostor povolen. Více informací o zakázaných předmětech naleznete v dokumentu ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY.

6) Držitel vstupenky nesmí vnášet do licencovaných prostor jakékoliv politické, reklamní nebo inzertní materiály ani označení, které mohou vidět ostatní osoby na akci.

7) Držitel vstupenky se musí řídit opodstatněnými pokyny POŘADATELE, jeho zaměstnanců nebo zástupců, týkajícími se bezpečnosti a kontroly davu.

8) Držitel vstupenky musí dodržovat “ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO DIVÁKY“

9) Držitel vstupenky musí dodržovat veškeré zásady POŘADATELE, které byly sděleny před akcemi a v platném znění, pokud jde o držení a používání hudebních nástrojů na akcích.

10) Držitelé vstupenek nejsou v licencovaných prostorách oprávněni distribuovat literaturu nebo jiné materiály ani prodávat nebo distribuovat zboží.

11) Držitel vstupenky nebo divák nesmí shromažďovat, šířit, přenášet, publikovat či předávat z dějiště utkání skóre zápasu, nebo jakékoliv související statistické údaje během zápasu (od začátku zápasu až do jeho ukončení) pro jakékoli komerční či sázkařské účely.

12) Žádná osoba (jiná než osoba, která je držitelem příslušného povolení od ITF Licensing (UK) Ltd., obchodní název Mezinárodní tenisová federace („ITFL“)) nesmí přinést do místa konání akce nebo používat v místě konání akce jakékoliv zařízení, které je schopné zaznamenávat, nahrávat, přenášet nebo jinak komunikovat (digitálními nebo jinými prostředky) jakéhokoliv audio, vizuálního nebo audiovizuálního materiálu nebo jakýchkoliv informací nebo údajů ve vztahu k události nebo místu konání akce. Autorská práva v jakémkoli neoprávněném záznamu nebo přenosu jsou přiřazena k ITFL. Pro vyloučení pochybností, mobilní telefony a další mobilní zařízení jsou povoleny v rámci konání akce za předpokladu, že: (a) jsou používány pouze pro osobní a soukromé použití, a ne během zápasu; a (b) žádný video materiál, který obsahuje jednotlivé části zápasů, který je zachycen pomocí mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení, nemůže být zveřejněn nebo jinak zpřístupněn třetím stranám, včetně, bez omezení, prostřednictvím sociálních sítí.

 

Propagace a reklamní kampaň

13) Vstupem na místo konání akce držitel vstupenky souhlasí s tím, že může být fotografován, filmován a zaznamenáván v místě nebo v okolí místa konání akce. Držitel vstupenek uděluje neodvolatelný souhlas POŘADATELI a ITFL, jeho právním nástupcům, držitelům licencí, obchodním partnerům a mediálním agenturám použít podle vlastního uvážení jakýkoliv takový záznam, snímek nebo nahrávku (včetně hlasu, obrazu a podobizny držitele vstupenky) pro jakýkoliv účel, včetně vysílání a obchodních účelů bez náhrady nebo dalšího upozornění. Držitelé vstupenek berou na vědomí, že jakékoliv takové použití za této podmínky a jejich souhlas s takovým používáním je trvalý. Všichni držitelé vstupenek akceptují a berou na vědomí, že je v oprávněném zájmu POŘADATELE a ITFL použít a publikovat záznam, snímek nebo nahrávku tímto způsobem (mimo jiné včetně jakýchkoliv osobních údajů v nich obsažených), protože vyžadují: (i) publikovat, zobrazovat, prodávat a distribuovat akci prostřednictvím filmu, televize, rádia, tištěných médií, internetu, propagačních materiálů (nebo jakýchkoliv jiných médií, která jsou známá nyní nebo v budoucnu); a (ii) použít záznam, snímek a nahrávku pro účely bezpečnosti a ochrany, propagace, školení, publikace nebo marketingu POŘADATELE a/nebo ITFL, jak je stanoveno podle jejich výhradního uvážení (včetně obchodních partnerů a akreditovaných mediálních organizací).

Více informací o tom, jak POŘADATEL zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v OZNÁMENÍ POŘADATELE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, v platném znění.

Více informací o tom, jak ITFL zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v OZNÁMENÍ ITFL O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, v platném znění.

Osoby nebo subjekty jiné než POŘADATEL a ITFL se mohou na tuto doložku odvolávat, i když nejsou smluvní stranou této dohody.

 

Naše práva na změny

14) Datum, čas a místo konání kterékoliv akce se může změnit bez předchozího upozornění. V případě zrušení jsou veškeré poplatky za zpracování a manipulaci nevratné. Držitel vstupenky je upozorněn, že akce je sportovní událostí a podléhá změnám bez předchozího upozornění (např. nepříznivé povětrnostní podmínky, zranění hráče atd.).

15) Akce se koná v souladu s podmínkami akce (ve znění na webových stránkách ITF), jakož i s jakýmikoliv změnami nebo zkouškami, které mohou být zavedeny, a POŘADATEL a ITFL nenesou vůči držiteli vstupenky žádnou odpovědnost, pokud se akce liší na základě těchto podmínek. Držitele vstupenek upozorňujeme zejména na „zásadu mrtvého zápasu“, která se uplatňuje ve vyřazovacích kolech, kdy remíza nastane za méně než tři zápasy. V souladu s touto zásadou a podmínkami v plném rozsahu držitel vstupenky bere na vědomí, že skutečný počet zápasů odehraný v jakémkoliv konání nemusí odrážet inzerovaný počet zápasů.

16) Pořadatel ani ITFL nenesou odpovědnost za jakoukoli náhradu, ztrátu (včetně nepřímé nebo následné ztráty), škodu nebo výdaj způsobený zrušením, zkrácením nebo změnou harmonogramu akce z důvodu vládní akce, stávky, občanských nepokojů, národní katastrofy nebo jiné vyšší moci nebo příčiny, která se vymyká myslitelné kontrole POŘADATELE nebo ITFL.

 

Další důležité doložky

17) POŘADATEL si vyhrazuje právo zamítnout vstup na místo konání akce nebo okamžitě vyvést jakoukoli osobu z místa konání z důvodu: veřejné bezpečnosti; nepřijatelného chování, které by mohlo způsobit škodu, pohoršení nebo zranění; nebo porušení těchto podmínek a požadavků, ZDRAVOTNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL PRO DIVÁKY nebo podmínek akce.

18) V případě jakéhokoliv sporu týkajícího se vstupenky nebo účasti na akci může držitel vstupenky kontaktovat poskytovatele mimosoudního řešení sporů, kterého využívá POŘADATEL. Držitelé vstupenek mohou zaslat email POŘADATELI zde uvede kontakt pro další podrobné informace ohledně mimosoudního řešení sporů. Není-li držitel vstupenky spokojen s výsledkem jakéhokoliv mimosoudního řešení sporů, držitel vstupenky a POŘADATEL urovnají svůj spor rozhodčím řízením v souladu s VŠEOBECNÝMI A OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI A REKLAMAČNÍM ŘÁDEM v případě, že se jedná o vstupenky Ticketportal a Ticketmaster.

19) Držitelé vstupenek berou na vědomí, že POŘADATEL a ITFL mohou pro účely zpracování prodeje vstupenek, realizace akce a prosazování svých příslušných zákonných práv použít jakékoliv informace poskytnuté ze strany držitelů vstupenek.

Billie Jean King Cup by BNP Paribas je nová soutěž Mezinárodní tenisové federace, která nahrazuje a rozvíjí populární Fed Cup. Nadcházející finále je celosvětovou premiérou, čeká nás premiérový ročník této soutěže v termínu od 1. do 6. listopadu v pražské O2 areně a O2 universu.

Národní reprezentační týmy s pěti hráčkami jsou rozděleny do čtyř skupin po třech. V každé ze skupin se utkají tři země systémem každý s každým, tedy všechny národní týmy odehrají dvě utkání v základní části. Součástí utkání budou dva zápasy ve dvouhře a jeden ve čtyřhře. Nejlepší celek z každé skupiny postoupí do semifinále. Vítězné páteční semifinálové týmy se v sobotu 6. listopadu utkají o pohár tenisové legendy Billie Jean Kingové, která bude v Praze osobně přítomna.

Prodej vstupenek na první ročník Billie Jean King Cup začal v sítích Ticketmaster a Ticketportal dne 6. října ve 12:00 hodin.

Ceny celodenní vstupenky do O2 areny začínají na 890 korun a 2 290 korun do prvního patra. Čtyřdenní balíček na všechny zápasy základní skupiny v O2 areně se pohybuje od 1 960 korun, do prvního patra za 4 960 korun. Celodenní vstup na zápasy v O2 universu se prodává za jednotných 990 korun. Jedna vstupenka zahrnuje obě utkání hracího dne se všemi třemi zápasy (dvě dvouhry a čtyřhra), tedy dohromady 6 zápasů.

Cena na páteční semifinálová utkání V O2 areně začíná na ceně 1 490 do čtvrtého patra a 3 990 korun do prvního patra, sobotní finále startující od 16:00 za 1 190 a 2 990 korun. Celodenní vstupenka je s možností opakovaného vstupu a halu je možno opustit. Dopolední zápasy začnou v 10:30, odpolední po dohrání utkání dopoledního, nejdříve však od 17 hodin.

Kapacita O2 areny pro Billie Jean King Cup je 12 000 diváků, O2 universa 2 000.

Vstup na utkání se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními, organizátoři doporučují očkování proti covid-19.

 

OFICIÁLNÍMI PRODEJCI NA AKCE V O2 ARENĚ JSOU TICKETMASTER A TICKETPORTAL. ZA PLATNOST VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH U JINÝCH PRODEJCŮ NERUČÍME.