12.5.2021 20:00
13.5.2021 20:00
15.5.2021 15:00

České hokejové hry

Prodej vstupenek byl ukončen.

Nový newsletter O2 areny je tady!

Novinky, zajímavosti, tipy na akce, soutěže a mnoho dalšího.
Přihlaste se zde a buďte v obraze.

Buďte v obraze

Data 12.5.2021 20:00
13.5.2021 20:00
15.5.2021 15:00
Místo O2 arena, Praha
Pořadatel BPA sport marketing a.s. Pokyny pořadatele
Ke stažení Orientační plán ČESKÉ HOKEJOVÉ HRY Ticketportal (248.08 Kb)
Orientační plán ČESKÉ HOKEJOVÉ HRY 12.5. Ticketmaster (48.56 Kb)
Orientační plán ČESKÉ HOKEJOVÉ HRY 13.5. Ticketmaster (48.66 Kb)
Orientační plán ČESKÉ HOKEJOVÉ HRY 15.5. Ticketmaster (48.59 Kb)
Cena

99 Kč

Limit je pouze 2 ks vstupenek /1 nákup. Zakoupit vstupenky lze pouze online.

Prodej / rezervace Prodej vstupenek byl ukončen.
Pokladny
Pokladny u vstupu č. 10, O2 arena
Po - Pá13:00 - 18:00
Den akce13:00 - 1 h po začátku akce

Otevírací doba se může měnit v návaznosti na harmonogram akce.

Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – BPA sport marketing a.s.

Pokyny pořadatele

BPA sport marketing a.s.    České hokejové hry

 1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. 
 2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
 3. Držitel vstupenky bere na vědomí, že nákup vstupenky bude podmíněn zadáním osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, email, telefon), přičemž právním titulem ke zpracování výše zmíněných osobních údajů je Stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání významných sportovních akcí nebo soutěží Ministerstvem zdravotnictví. Účelem je veřejná ochrana zdraví a opatření proti pandemii onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2. Zpracování a zabezpečení údajů je prováděno v souladu s čl. 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje budou uchovány pouze pro dobu nezbytně nutnou pro účely případné kontroly ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví.
 4. Podmínkou ke vstupu na akci je prokazatelné doložení o absolvování RT – PCR testu na covid-19 s negativním výsledkem starý maximálně 48 hodin před startem utkání. Tento výsledek je třeba přinést s sebou s potvrzením certifikované laboratoře, zdravotního ústavu v tištěné podobě. 
 5. Každý návštěvník je povinen před akcí vyplnit selfreporting formulář (přinést s sebou, nebo vyplnit přímo na místě a podrobit se vstupní kontrole (změření teploty) a bezpečnostní kontrole.
 6. Držitel vstupenky bere na vědomí, že cena nezahrnuje náklady na pořízení RT – PCR testu a souhlasí, že pokud nesplní podmínky pro vstup do arény, tedy bude mít typické příznaky onemocnění COVID-19 (např. zejména zvýšená teplota, horečka, kašel), či neprokáže věrohodně postoupení negativního RT – PCR testu, je pořadatel oprávněn mu odepřít vstup na akci v zájmu bezpečnosti a zdraví dalších návštěvníků akce, a to bez nároku na vrácení vstupného.
 7. Držitel vstupenky je povinen využít pro vstup do arény pouze číslo vchodu uvedeného na vstupence, dále je povinen po celou dobu akce usednout na místo označené na vstupence, dodržovat bezpečnostní rozestup (1 volná řada a 1 volná sedačka na každou stranu) a mít neustále ochranu úst a nosu (minimálně respirátor FFP2 či KN95).
 8. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
 9. Na akci je zakázáno pořizování obrazových a zvukových záznamů v jejím průběhu včetně přestávek. Výjimku tvoří používání malých kompaktních kapesních fotoaparátů pro veřejnost a profesionálních fotoaparátů, které budou používat fotografové akreditovaní pořadatelem akce. 
 10. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

České hokejové hry poprvé hostí Praha. Ve středu 12. května zahájí národní tým domácí turnaj Euro Hockey Tour soubojem s Finskem. O den později vyzve v pražské O2 areně Švédy a poslední zápas před MS absolvuje v sobotu 15. května proti Rusům. Díky výjimce udělené Ministerstvem zdravotnictví ČR může vyjma omezeného množství osob v oddělených VIP prostorech každé utkání národního týmu sledovat také až 1000 fanoušků v hledišti.

Všichni však musí mít v rámci této pilotní studie negativní výsledek PCR testu ne staršího než 48 hodin a bude nutné dodržet další hygienická opatření. Vstupenky se budou prodávat výhradně formou online na utkání s účastí české hokejové reprezentace v síti Ticketportal a Ticketmaster od pátku 7. května 2021 od 16 hodin. Zbylá utkání budou bez účasti diváků.

„České hokejové hry, tradiční vrchol domácí reprezentační sezóny, se vůbec poprvé uskuteční v Praze,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Přivítali jsme, že se jich nakonec mohou – byť ve velmi omezeném počtu – zúčastnit i fanoušci, které určitě čeká v O2 areně spousta zábavy a vzrušení z vrcholného mezinárodního hokeje. Už proto, že všechny zúčastněné týmy pocestují z Prahy přímo do Lotyšska a většina hráčů se tak o pár dní později představí i při mistrovství světa v Rize. “

„Jsme si vědomi, že náklady na pořízení PCR testu nejsou přívětivé, proto jsme cenu vstupenek stanovili jednotně ve výši 99 Kč na utkání. Současně jsme pro zájemce z řad fanoušků se společností Prevedig připravili akční cenu PCR testu. Se vstupenkou totiž každý fanoušek na odběrových místech společnosti Prevedig zaplatí pouze 1200 korun,“ uvádí ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová za výhradního marketingového partnera Českého hokeje.

V případě dodržení „staří“ testu bude moci fanoušek využít jeden test na první dvě utkání českého týmu a tím se dostat na nižší cenu za utkání.

Z důvodu povinných hygienicko bezpečnostních kontrol, organizátoři apelují na včasný příchod, dodržování rozestupů, zakrytí úst a nosu respirátorem a také trpělivost při odbavování těchto kontrol před vstupem do O2 areny.

„Prosíme, aby fanoušci využívali pouze vchodů a míst uvedených na vstupenkách. Dále si je dovolujeme upozornit, že na základě opatření vydaných MZČR není na akci povolen prodej či jakýkoli výdej občerstvení. V hale tedy budou v provozu pouze toalety. Apelujeme na fanoušky, aby se tedy dostatečně občerstvili před návštěvou utkání, a děkujeme jim za pochopení a respektování všech těchto pravidel,“ doplňuje Jana Obermajerová za organizátory turnaje.

DŮLEŽITÉ PODMÍNKY a upozornění pro zakoupení vstupenky a návštěvu utkání

 • Negativní výsledek RT – PCR testu na covid-19 starý maximálně 48 hodin před startem utkání.
 • Tento výsledek je třeba přinést s sebou s potvrzením certifikované laboratoře, zdravotního ústavu na papíře.
 • Každý návštěvník je povinen vyplnit (nejlépe už přinést vyplněný s sebou) selfreporting formulář (ZDE) a podrobit se vstupní (změření teploty) a bezpečnostní kontrole.
 • Každý fanoušek má v areně přiděleno jedno místo a musí dodržovat bezpečnostní rozestup (1 volná řada a 1 volná sedačka na každou stranu).
 • Každý fanoušek musí mít neustále ochranu úst a nosu (minimálně respirátor FFP2 či KN95).
 • Je zakázáno v areně provozovat občerstvení, tedy prodávat či podávat jakékoli jídlo a nápoje.
 • Toalety v areně budou připraveny.
 • Vzhledem ke kontrolám výsledků PCR testu prosím přijde v dostatečném předstihu před utkáním.
 • Cena nezahrnuje náklady na pořízení RT – PCR testu. Pokud divák neprojde covid kontrolou, tedy bude mít typické příznaky onemocnění COVID-19 (např. zejména zvýšená teplota, horečka, kašel), či neprokáže věrohodně postoupení negativního RT – PCR testu, je pořadatel oprávněn takového diváka v zájmu bezpečnosti a zdraví na utkání nevpustit, a to bez nároku na vrácení vstupného či PCR testu.

 

Ceny vstupenek

Všechny vstupenky jsou na sezení. Cena jedné vstupenky je 99 . Cena nezahrnuje náklady na pořízení RT – PCR testu. Vstupenky můžete kupovat ONLINE. Vstupenky na utkání bez účasti českého týmu se neprodávají.

Levnější test se vstupenkou

Pokud si zakoupíte online vstupenku, můžete díky ní ušetřit za PCR test u společnosti PREVEDIG. Každý fanoušek, který se prokáže platnou vstupenkou na zápasy České reprezentace bude mít PCR test za cenu 1200,- kč. Akce platí na všech odběrových místech vyjma Aiolite, Aiomcia.

Tribuny v O2 areně (pouze sektory 101 – 107, 117 – 122)

 

pastedGraphic.png