12.5.2021 20:00
13.5.2021 20:00
15.5.2021 15:00

Czech Hockey Games

Ticket sales have ended.

Date 12.5.2021 20:00
13.5.2021 20:00
15.5.2021 15:00
Place O2 arena, Praha
Organizer BPA sport marketing a.s. Organizer
Download Orientation Plan ČESKÉ HOKEJOVÉ HRY Ticketportal (248.08 Kb)
Orientation Plan ČESKÉ HOKEJOVÉ HRY 12.5. Ticketmaster (48.56 Kb)
Orientation Plan ČESKÉ HOKEJOVÉ HRY 13.5. Ticketmaster (48.66 Kb)
Orientation Plan ČESKÉ HOKEJOVÉ HRY 15.5. Ticketmaster (48.59 Kb)
Price

CZK 99

The limit is only 2 pc of tickets /1 purchase. You can only buy tickets online.

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – BPA sport marketing a.s.

Pokyny pořadatele

BPA sport marketing a.s.    České hokejové hry

  1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. 
  2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
  3. Držitel vstupenky bere na vědomí, že nákup vstupenky bude podmíněn zadáním osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, email, telefon), přičemž právním titulem ke zpracování výše zmíněných osobních údajů je Stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání významných sportovních akcí nebo soutěží Ministerstvem zdravotnictví. Účelem je veřejná ochrana zdraví a opatření proti pandemii onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2. Zpracování a zabezpečení údajů je prováděno v souladu s čl. 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje budou uchovány pouze pro dobu nezbytně nutnou pro účely případné kontroly ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví.
  4. Podmínkou ke vstupu na akci je prokazatelné doložení o absolvování RT – PCR testu na covid-19 s negativním výsledkem starý maximálně 48 hodin před startem utkání. Tento výsledek je třeba přinést s sebou s potvrzením certifikované laboratoře, zdravotního ústavu v tištěné podobě. 
  5. Každý návštěvník je povinen před akcí vyplnit selfreporting formulář (přinést s sebou, nebo vyplnit přímo na místě a podrobit se vstupní kontrole (změření teploty) a bezpečnostní kontrole.
  6. Držitel vstupenky bere na vědomí, že cena nezahrnuje náklady na pořízení RT – PCR testu a souhlasí, že pokud nesplní podmínky pro vstup do arény, tedy bude mít typické příznaky onemocnění COVID-19 (např. zejména zvýšená teplota, horečka, kašel), či neprokáže věrohodně postoupení negativního RT – PCR testu, je pořadatel oprávněn mu odepřít vstup na akci v zájmu bezpečnosti a zdraví dalších návštěvníků akce, a to bez nároku na vrácení vstupného.
  7. Držitel vstupenky je povinen využít pro vstup do arény pouze číslo vchodu uvedeného na vstupence, dále je povinen po celou dobu akce usednout na místo označené na vstupence, dodržovat bezpečnostní rozestup (1 volná řada a 1 volná sedačka na každou stranu) a mít neustále ochranu úst a nosu (minimálně respirátor FFP2 či KN95).
  8. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
  9. Na akci je zakázáno pořizování obrazových a zvukových záznamů v jejím průběhu včetně přestávek. Výjimku tvoří používání malých kompaktních kapesních fotoaparátů pro veřejnost a profesionálních fotoaparátů, které budou používat fotografové akreditovaní pořadatelem akce. 
  10. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

The Czech Hockey Games are hosted by Prague for the first time. On Wednesday, May 12, the national team will open the home Euro Hockey Tour tournament with Finland. A day later, the national team will challenge the Sweden at Prague’s O2 arena, and the final game before the World Championship is on Saturday, May 15, against the Russians.

Thanks to an exception given by the Czech Ministry of Health, apart from a limited number of people in separate VIP areas, up to 1,000 fans in the auditorium can also watch each national team match.

Complete information about this event and necessary requirements you can find HERE.