23.5.2022 19:30

TOOL

Prodej vstupenek byl ukončen.

Nový newsletter O2 areny je tady!

Novinky, zajímavosti, tipy na akce, soutěže a mnoho dalšího.
Přihlaste se zde a buďte v obraze.

Buďte v obraze

Data 23.5.2022 19:30
Vstup od 18:00
Místo O2 arena, Praha
Pořadatel LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Pokyny pořadatele
Ke stažení Orientační plán TOOL Ticketmaster (217.89 Kb)
Orientační plán TOOL Ticketportal (300.45 Kb)
Cena

2 190–3 790 Kč
---
vozíčkář + doprovod
2 190 Kč + 1 Kč

Vstupenky pro držitele průkazu ZTP/P vozíčkáře objednávejte u společností Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) a Ticketportal.

Prodej / rezervace Prodej vstupenek byl ukončen.
Pokladny
Pokladny u vstupu č. 10, O2 arena
Po - Pá13:00 - 18:00
Den akce13:00 - 1 h po začátku akce

Otevírací doba se může měnit v návaznosti na harmonogram akce.

Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

POKYNY POŘADATELE  –  TOOL

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci  kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz .

Účastníci akce jsou upozorněni, že pořadatel a umělec si vyhrazují právo trvat na tom, aby účastníci dodržovali všechny zdravotní a bezpečnostní protokoly a požadavky na vstup stanovené pořadatelem nebo umělcem bez ohledu na to, zda jsou tato opatření vyžadována zákonem
(včetně například požadavku na předložení dokladu o očkování nebo negativního výsledku testu atd.).

Účastník akce přebírá všechna rizika a nebezpečí, které se mohou vyskytnout na akci, na již se vydává vstupenka, ať se jedná o události, které se vyskytnou před, během nebo po akci, a do míry umožňující zákony se tímto vzdává svých práv požadovat náhradu škody na zdraví a domáhat se odpovědnosti po kapele TOOL, managementu, zařízení, umělců, jiných účastníků, a všech příslušných zástupců, poboček, agentů, úředníků, ředitelů, vlastníků a zaměstnanců, a to za sebe nebo doprovázenou nezletilou osobu. Účastník akce nese rizika spojena s nepříznivým počasím.

TOOL, jejich entity a pobočky nejsou odpovědné za podmínky nebo jednání účastníků akce, ani za změny vzniklé v místě konání, zejména uspořádání míst k sezení nebo podmínek v areně.

Objekty způsobující zranění mohou vletět do hlediště během akce. Zůstaňte ve střehu po celou dobu, před, během i po akci. V případě zasažení neprodleně kontaktujte pořadatele za účelem vyhledání lékařské pomoci.

Kamery ani nahrávací zařízení nejsou na akci povoleny.

 

 

 

The event attendees are notified that the promoter and artist reserve the right to insist that attendees comply with all health and safety protocols and entry requirements specified by the promoter or artist regardless of whether such measures are required by law (including by way of example, a requirement to present proof of vaccination or a negative test result etc.).

You voluntarily assume all risks and danger incidental to the event for which a ticket is issued, whether occurring before, during or after the event, and to the extent permitted by applicable laws you expressly waive any claims for personal injury and liability against Tool, management, facilities, artists, other participants, and all of Tool’s respective parents, affiliated entities, agents, officers, directors, owners and employees on behalf of yourself and any accompanying minor.  You bear all risks in inclement weather.

Tool, its entities and affiliates are not responsible for conditions or the actions of the crowd at any event nor are they responsible for any changes made at the venue including, but not limited to, seating arrangements or venue conditions.  Objects may fly into the spectator area during an event and injury may occur.  Stay alert at all times before, during and after the event or performance.  If struck immediately ask an usher for directions to a medical station.

No Cameras or Audio Recording Devices Allowed.

 

 

 

 

Americká čtyřčlenná rocková kapela se vrací po třech letech do Prahy v rámci svého evropského turné, aby opět předvedla tajemnou a energií nabitou show! V pražské O2 areně vystoupí 23.5.2022.

18:00 otevření vchodů
19:30 BRASS AGAINST
20:45 TOOL

Americká kapela, která vznikla v roce 1990, oceněna několika cenami Grammy se vrací do pražské O2 areny, aby zde představila svoji magickou show plnou netradičních podnětů. Za neuvěřitelnou hudební synergií stojí sestava Danny Carey (bicí), Justin Chancellor (basová kytara), Adam Jones (kytara) and Maynard James Keenan (zpěv). Skupina, která za svoji kariéru nahrála pět studiových alb, přijíždí fanouškům představit kritiky oceňovanou nejnovější desku z roku 2019 Fear Inoculum, kterou vydala po dlouhých 13 letech.

OFICIÁLNÍMI PRODEJCI NA AKCE V O2 ARENĚ JSOU TICKETMASTER A TICKETPORTAL. ZA PLATNOST VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH U JINÝCH PRODEJCŮ NERUČÍME.

Důležité upozornění

DOPORUČENÍ – MĚJTE U SEBE TAKÉ HOTOVOST.

Milí fanoušci hokeje,
kvůli včerejšímu výpadku platebních terminálů ČSOB jsme v O2 areně zaznamenali potíže s platbami kartou.
Platební terminály by měly být již v provozu, ale doporučujeme mít u sebe také hotovost.

Děkujeme za pochopení.