Vstupné v takovém případě vrací prodejce vstupenek, tedy společnosti Ticketmaster a Ticketportal. Obvykle se vracejí tak, jak byly zakoupeny. Fyzické vstupenky zakoupené v pokladnách na těch stejných místech. Elektronicky zakoupené vstupenky budou refundovány automaticky. Pro podrobnější informace kontaktujte společnosti Ticketmaster či Ticketportal.