Okolí a objekt budovy O2 areny (budova č.p. 2345, na pozemku parc. č. 3343/35, k. ú. Libeň; adresa Českomoravská 17a), okolí a objekt budovy O2 universa (budovy č. p. 2345, na pozemku parc. č. 3343/32, 3343/109 a 3343/10, k. ú. Libeň, adresa Českomoravská 17), okolí a objekt budovy STAGES HOTEL PRAGUE (budovy č. p. 2521, na pozemcích parc. č. 3343/90 a 3343/49, k. ú. Libeň; adresa Českomoravská 19a), a okolí a objekt budovy Parkovacího domu (budovy č.p. 2422, k.ú. Libeň; adresa: Lisabonská 2) jsou zejména z důvodu oprávněných zájmů správce monitorovány nepřetržitým kamerovým systémem (CCTV) se záznamem, a to za účelem ochrany majetku, života a zdraví osob, provozu všech uvedených objektů a zajištění pořádku a organizace při akcích a v souvislosti s nimi v objektech O2 arena/O2 universum/STAGES HOTEL PRAGUE. Záznam, pořízený z tohoto kamerového systému, je uchováván po dobu 21 kalendářních dnů od okamžiku pořízení záznamu u budov O2 areny, O2 universum a STAGES HOTEL PRAGUE a 120 hodin od okamžiku pořízení záznamu u budovy Parkovacího domu, neexistuje-li oprávněný důvod pro delší dobu uchovávání (např. žádost orgánů činných v trestním řízení).
Záznam je poskytován na žádost subjektům údajů, ledaže by tato žádost zasáhla do práv jiných subjektů údajů (záznam může být pro účely poskytnutí upraven), orgánům činným v trestním řízení, případně jiným orgánům veřejné správy. Záznam (obvykle bez dalších úprav) je poskytován také pořadatelům akcí, pokud o záznam požádají z důvodu zajištění či prošetření bezpečnosti či pořádku na akci, dodržení pravidel akce (např. ELH či jiných pravidel) nebo organizace akce, kterou pořádají/pořádali v provozech Bestsport, a.s. Pořadatelé akcí se záznamem nakládají v souladu s vlastními pravidly pro ochranu osobních údajů vztahujícími se na akce pořádané v provozech Bestsport, a.s.
O monitoringu tímto kamerovým systém jsou subjekty údajů informování prostřednictvím informačních tabulek v místě pořizování záznamu, kde je uveden i kontakt na správce. Správcem osobních údajů takto zpracovávaných je pro účely zpracování ze strany Bestsport, a.s. společnost Bestsport, a.s., IČO: 24214795. V případě, že je záznam předán pořadateli akce v souladu s výše uvedeným, je správcem takto poskytnutého záznamu daný pořadatel akce.
Další údaje k uvedenému kamerovému systému lze získat na e-mailové adrese cctv@bestsport.cz nebo osobniudaje@bestsport.cz.