Zakoupené vstupenky na původní termín zůstávají obvykle v platnosti a není potřeba je vyměňovat, pokud u akce na našich stránkách není uvedeno jinak. Totéž platí i pro parkovací lístek.