18.5.2022 20:00

2CELLOS

Ticket sales have ended.

Date 18.5.2022 20:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Szöveg Színház Színházi Egyesület Organizer
Download Orientation Plan 2CELLOS Ticketmaster (353.76 Kb)
Orientation Plan 2CELLOS Ticketportal (311.90 Kb)
Price

CZK 1 490–6 690
---
wheelchairer + guide
CZK 1 290 + CZK 1

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Szöveg Színház Színházi Egyesület

Pokyny pořadatele – 2CELLOS

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je nepřenosná. Její platnost je podmíněna předložením platného průkazu totožnosti osoby, jejíž jméno je uvedené na vstupence. Majitel vstupenky je povinen se u vstupu prokázat platným průkazem totožnosti na jméno, na které byla vstupenka vystavena. Neprokázání totožnosti může být důvodem pro odepření vstupu majitele vstupenky do Arény bez náhrady. Změna jména držitele vstupenky bude umožněna po souhlasu pořadatele měsíc před konáním koncertu za poplatek.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Luka Šulić and HAUSER have spent the last ten years together as 2CELLOS. They have released six studio albums, collected billions of views, performed in iconic venues around the world and sold almost a million tickets for their concerts. Today, 2CELLOS announces another part of its world tour, revealing that the 2022 tour will be the last joint.

Further dates will be announced soon

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.

Important notification

Information for hockey fans

Dear fans,
we hope you are enjoying the fantastic atmosphere at the 2024 IIHF Ice Hockey World Championship. Please read carefully the IMPORTANT INFORMATION FROM THE ORGANIZER.

If you have any questions, please contact the Organizing Committee of the 2024 IIHF World Ice Hockey Championship directly
Email: info@2024.iihfworlds.com
2024.iihfworlds.com


INFORMATION FOR HOCKEY FANS