7.6.2024 19:30
8.6.2024 19:30

ANDRÉ RIEU IN PRAGUE 2024

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 7.6.2024 19:30
8.6.2024 19:30
Entry from 18:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan ANDRÉ RIEU 7. 6. Ticketportal (342.81 Kb)
Orientation Plan ANDRÉ RIEU 8. 6. Ticketportal (330.07 Kb)
Orientation Plan ANDRÉ RIEU 7. 6. Ticketmaster (231.62 Kb)
Orientation Plan ANDRÉ RIEU 8. 6. Ticketmaster (235.61 Kb)
Price

CZK 1 590 – 4 790
---
wheelchairer + guide
CZK 1 590 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz) and Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketportal and Ticketmaster sales networks
Box offices
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno používání laserových ukazovátek a selfie tyčí.
5. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.
6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítí Ticketmaster a Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.

Violin magician and king of waltzes André Rieu will dazzle the Czech audience in 2024 and will visit Prague’s O2 arena for the ninth time. Due to the huge interest in the Prague concert on June 7, 2024 at the O2 Arena, the Dutch violinist and composer André Rieu is adding a second concert, which will take place on June 8, 2024 at the Prague O2 Arena.

Classical music popularizer André Rieu will return to the Czech Republic in 2024 as part of his world tour.

André Rieu thrilled more than 100,000 spectators during his last German tour. Not surprisingly, his concerts offer great entertainment for all ages, and the repertoire includes both well-known classics and Rieu’s beloved waltzes, as well as film and pop music. Rieu’s charm and sense of humor create a unique concert atmosphere and deliver a musical experience full of emotions.

The Dutch violin virtuoso has 9 million fans on Facebook, over 40 million albums sold and more than half a million spectators attend his concerts every year. He ranks among the elite of the music world and competes with even the biggest pop and rock stars. From Chicago to Bahrain, from Malta to Toronto – this year alone he has more than 90 concerts on his packed tour.

As part of the tour, he not only travels with the world’s largest private orchestra, choir and soloists.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETPORTAL AND TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.