25.9.2024 - 29.9.2024

Cirque du Soleil: Corteo

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 25.9.2024 - 29.9.2024
Entry from 60 min before the start
Place O2 arena, Praha
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Organizer
Download Orientation plan CDS 25.9., 26.9. Ticketmaster (255.51 Kb)
Orientation plan CDS 27.9., 29.9. 13h Ticketmaster (255.64 Kb)
Orientation plan CDS 28.9. 16h Ticketmaster (253.60 Kb)
Orientation plan CDS 28.9. 20h Ticketmaster (254.54 Kb)
Orientation plan CDS 29.9. 17h Ticketmaster (253.15 Kb)
Orientation Plan CDS Ticketportal (383.19 Kb)
Price

CZK 1 490 – 2 990
---
wheelchairer + guide
CZK 1 490 & 1 590 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Corteo, the most enchanting arena production from Cirque du Soleil is back in Europe and heading to Prague, set to charm audiences for the very first time. This unique production, directed by Daniele Finzi Pasca, first premiered in Montreal under the Big Top in April 2005. Since its creation, the show has amazed over 10 million spectators, in 20 countries, on 4 continents. Corteo will be presented at the O2 arena for 7 shows only from 25. to 29. 9. 2024.

Corteo, which means cortege in Italian, is a joyous procession, a festive parade imagined by a clown. The show brings together the passion of the actor with the grace and power of the acrobat to plunge the audience into a theatrical world of fun, comedy and spontaneity situated in a mysterious space between heaven and earth.

The clown pictures his own funeral taking place in a carnival atmosphere, watched over by quietly caring angels. Juxtaposing the large with the small, the ridiculous with the tragic and the magic of perfection with the charm of imperfection, the show highlights the strength and fragility of the clown, as well as his wisdom and kindness, to illustrate the portion of humanity that is within each of us. The music turns lyrical and playful carrying Corteo through a timeless celebration in which illusion teases reality.

In a Cirque du Soleil first, the stage is central in the arena and divides the venue, with each half of the audience facing the other half, giving a unique perspective not only of the show, but also a performer’s eye view of the audience. An atmosphere like never seen before in Cirque du Soleil arena shows. The set curtains, inspired by the Eiffel Tower, and the central curtains, which were hand painted, give a grandiose feel to the stage. This sets the tone for the poetry of Corteo.

 

Performance Schedule
Wednesday, September 25th, 2024 at 8:00pm
Thursday, September 26th, 2024 at 8:00pm
Friday, September 27th, 2024 at 8:00pm
Saturday, September 28th, 2024 at 4:00pm & 8:00pm
Sunday, September 29th, 2024 at 1:00pm & 5:00pm

 

About Cirque du Soleil Entertainment Group
Cirque du Soleil Entertainment Group is a world leader in live entertainment. In addition to producing world-renowned circus arts shows, the Company brings its creative approach to a large variety of entertainment forms, such as multimedia productions, immersive experiences, and special events. Going beyond its various creations, Cirque du Soleil Entertainment Group aims to positively impact people, communities, and the planet with its most important tools: creativity and art. Since its creation in 1984, more than 378 million people have been inspired on 6 continents and 86 countries.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.