16.10.2023 19:30

DISNEY100: KONCERT

Date 16.10.2023 19:30
Entry from 18:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan DISNEY100: KONCERT Ticketmaster (564.07 Kb)
Orientation Plan DISNEY100: KONCERT Ticketportal (259.93 Kb)
Price

CZK 1 290 – 3 524
---
wheelchairer + guide
CZK 1 390 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

A brand new concert will come to O2 arena Prague on October 16, 2023, in celebration of 100 years of Disney! Presented in the O2 arena Prague and produced by Semmel Concerts, Disney100: The Concert will feature legendary film scenes on giant screen, whilst the magical musical moments are brought to life by the Hollywood Sound Orchestra along with star soloists, for a multimedia experience.

The shows will feature the greatest songs from films like Beauty and the Beast, Mary Poppins, Encanto, and more; as well as highlights from the worlds of Pixar, Star Wars and Marvel.

Premiering in Germany, on 13 April, the arena tour will be touring Europe for the whole anniversary year, with stops across Switzerland, Austria, Italy, Poland, Hungary, Sweden, Norway, the Czech Republic and the UK.

Featuring seminal Disney musical moments performed by live orchestra and guest singers set to iconic scenes shown on the big screen

Since its founding in 1923, The Walt Disney Company has embodied fantasy, magic, great emotions, and dreams experienced by a wide variety of heroes and heroines in fascinating worlds all set to mesmerizing, award-winning melodies and songs. Whether underwater or on the high seas, in the vastness of the universe or simply in a children’s room, the soundtracks of these stories touch hearts and move people of all generations.

Since 2016, the successful musical series ‘Disney in Concert’ has been enchanting fans worldwide with these legendary soundtracks. A part of the Disney100 celebrations in its 100th anniversary year, this upcoming special edition of the magnificent concert series dedicates itself to a journey that celebrates 100 years of adventure, 100 years of emotions, and 100 years of Disney music magic.

Tickets for the Prague show are on-sale on December 7, 2022 at 10:00 am, and available at the official sites Ticketmaster and Ticketportal.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.