14.12.2024 13:30
14.12.2024 19:00

FMX GLADIATOR GAMES 2024

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 14.12.2024 13:30
14.12.2024 19:00
Entry from 12:00 & 17:30
Place O2 arena, Praha
Organizer WTF Communication s.r.o. Organizer
Download Orientation plan FMX GLADIATOR GAMES 13:30 Ticketmaster (247.80 Kb)
Orientation plan FMX GLADIATOR GAMES 19:00 Ticketmaster (284.29 Kb)
Orientation plan FMX GLADIATOR GAMES 19:00 Ticketmaster (277.63 Kb)
Orientation plan FMX GLADIATOR GAMES 19:00 Ticketportal (343.29 Kb)
Price

CZK 690 – 1 990
---
wheelchairer + guide
CZK 690 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – WTF Communication s.r.o.

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Attention all adrenaline junkies and freestyle motocross fans! Mark 14/12/2024 in red on your calendar. On this very day, the O2 arena will once again be full of gladiators on two wheels!

Look forward to the FMX GLADIATOR GAMES 2024. From 1:30 p.m. to 7:00 p.m., stars from all over the world will be performing their masterpieces. Expect great jumps, new tricks and a fiery show. Come and see how freestyle motocross develops, how new tricks are born and how our domestic and foreign gladiators overcome their own maximums. Be a part of this legendary event, known for its electrifying atmosphere.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.