27.10.2023 20:00

HAUSER

Ticket sales have ended.

Date 27.10.2023 20:00
Entry from 18:30
Place O2 arena, Praha
Organizer Szöveg Színház Színházi Egyesület Organizer
Download Orientation Plan HAUSER Ticketmaster (300.44 Kb)
Orientation Plan HAUSER Ticketportal (391.94 Kb)
Price

CZK 1 090 – 25 000
---
wheelchairer + guide
CZK 1 090 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Szöveg Színház Színházi Egyesület

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.
Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.
Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítí Ticketmaster a Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.

Within a few weeks, HAUSER sold out his first solo concert in Prague, announced for 17/12/2022, so he prepared an even bigger and more engaging show for his fans. The new date of the HAUSER concert is 27 October 2023, now in the prestigious O2 arena in Prague. The hard-hitting instrumentalist and founding member of 2Cellos, known simply as HAUSER, announces his first-ever solo (and long-awaited) world tour, ‘Rebel with a Cello’.

Armed with the energy and success of 2Cellos’ last and final sold-out tour, this cutting-edge cellist and visual artist delivers the ultimate musical spectacle – his signature show, featuring romantic and soulful sound, Hauser’s inimitable playing style and pyrotechnics.

The event is moving from the FORTUNA Sports Hall. Purchased area tickets remain valid, other seat ticket holders will receive replacement tickets to the O2 arena.

A musical rascal and a romantic – this is how Hauser is known to his fans, primarily through breathtaking videos such as the extremely popular “Beach Party” or the dreamy visual concept of “Alone Together”. HAUSER’s first tour “Rebel with a Cello” presents the third act of rock and rhythm retro, which permeates the modern world famous dance tracks from his new solo album “The Player”.

Dance with him and succumb to his captivating charm. HAUSER, LIVE. REBEL WITH A CELLO. Worldwide tour.

HAUSER’s success extends far beyond his many millions of followers on YouTube, Facebook and Instagram, where he has a devoted international fan base that is constantly growing. It also has billions of audio streams and video views across social media platforms. The Croatian cellist is a phenomenon who is both a virtuoso and an irresistible and animal performer. For HAUSER fans, it may simply be his ability to unite generations of music lovers.

 

VIP 1 Meet&Greet (25,000,-) – entire first row on the floor

• Meeting with the artist with exclusive photos and video material for each guest
• 1x ticket in the best place right by the stage
• A welcome to all M&G participants from Hauser and a chance for a short conversation
• A gift box from Hauser, which includes: a collection of Hauser’s recordings, special and touring commemorative items
• Souvenir to remember
• Signed photo from a limited edition
• Limited edition program
• Presence of coordinator – representative of the organizer, hostess
• Entry is allowed from entrance No.2 from 6:00 PM

 

VIP 2 (6,250,-) – the entire second row on the desktop

• 1x ticket directly at the podium
• A souvenir to remember
• Photo from the limited edition
• Limited edition of the program
• The presence of the coordinator – representative of the organizer, hostess
• Entry is possible through entrance No. 2 from 6:00 p.m

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.