30.6.2022 19:00

HELLOWEEN + HAMMERFALL

Ticket sales have ended.

Date 30.6.2022 19:00
Entry from 17:30
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan HELLOWEEN Ticketmaster (329.54 Kb)
Orientation Plan HELLOWEEN Ticketportal (286.32 Kb)
Price

CZK 990–1 690
---
wheelchairer + guide
CZK 890 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele

HELLOWEEN

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

 

It has been speculated and figured out really long time to save the giant European tour of HELLOWEEN and HAMMERFALL – UNITED FORCES Tour 2022 until it’s finally done and for us, the Czech Republic, it turned out great!

HELLOWEEN and their friends HAMMERFALL will finally come to PRAGUE, O2 arena only 2 months later than planned, on Thursday, June 30th, 2022! So it’s not such a big change and for older children you suddenly have a great gift tip for a nice school reports

All tickets purchased for the original date of the concert (October 15th, 2020) or new dates (May 5th, 2021 and April 23rd, 2022) remain valid for the new date of the concert and do not need to be exchanged.

The wait is getting shorter and shorter… June is near as well as this famous metal package. This unique metal alliance UNITED FORCES TOUR 2022 will not only be a great experience from HELLOWEEN, but fans will also enjoy the precise Swedish metal hammer HAMMERFALL. Both bands will present brand new albums. HELLOWEEN have released their new fantastic album “Helloween” with the unification of their three singers Kiske, Deris & Hansen, which is a sensational memory of all epochs in the band’s history. The album already dominates the European sales charts, in Germany and Spain they are the number one, in Finland and Switzerland no. 2, in Sweden and Austria no. 3, in Scotland no. 4 and in our country and Portugal they climbed to the 5th place! HAMMERFALL are releasing their new album “Hammerf Of Dawn” next week, 25. 2. and they intend to serve it to you with the power of their metal hammer!

A double dose of metal strength and energy, that is the UNITED FORCES Tour 2022 of the legendary HELLOWEEN and HAMMERFALL and you can take it as much as you want, on June 30th, 2022 in PRAGUE, O2 arena!

Tickets are still available in the Ticketmaster and Ticketportal networks!

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.

Important notification

Information for hockey fans

Dear fans,
we hope you are enjoying the fantastic atmosphere at the 2024 IIHF Ice Hockey World Championship. Please read carefully the IMPORTANT INFORMATION FROM THE ORGANIZER.

If you have any questions, please contact the Organizing Committee of the 2024 IIHF World Ice Hockey Championship directly
Email: info@2024.iihfworlds.com
2024.iihfworlds.com


INFORMATION FOR HOCKEY FANS