5.5.2021, 19:00

HELLOWEEN

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 5.5.2021, 19:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan HELLOWEEN Ticketportal (365.00 Kb)
Orientation Plan HELLOWEEN Ticketmaster (292.62 Kb)
Price

1 090 - 1 490 CZK
---
wheelchairer + guide
890 CZK + 1 CZK

Sale / reservation Currently running on the Ticketmaster a Ticketportal
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele

HELLOWEEN

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

 

With a heavy heart we must announce that HELLOWEEN are forced to postpone the UNITED ALIVE PART 2 European Tour 2020! Initially scheduled to take place from the end of September until mid of November 2020, they rescheduled the tour from April to June 2021. The original Prague´s concert at the O2 arena, scheduled for October 15th, 2020, has been canceled. The new date of the concert is 5th May 2021.

Purchased tickets remain valid for the new date of the concert and there is no need to exchange them!

Band comments: „This never seen before pandemic challenges all of us, and we feel the risk of a contamination is still way too high. Besides, the national regulations of the individual countries make the excecution of the tour in its entity very uncertain. A HELLOWEEN concert should be a gathering of all fans having fun, enjoying themselves by celebrating the music we all love.The current situation worldwide does not allow such an unconcerned manner yet. We also decided to shift the release of our yet untitled new album to early next year. The production is on the home stretch: The mixing, by Ronald Prent in New York, is working to the fullest.“

Andi Deris ads: „We are super proud of the result and can´t wait to celebrate the new songs together with our fans live – but we all need to be a bit more patient.  Health comes first!“

To shorten the waiting time a bit, HELLOWEEN designed a special „Corona shirt“, which they offer at their cost price free of shipping here: https://www.pumpkins-store.com. They hope you like it!

Please be safe and stay healthy – obeying the rules we will go through these surreal times! And don’t forget to rewrite the date of the HELLOWEEN concert in PRAGUE, O2 arena! The new date is 5. 5. 2021!!!

You can order tickets for the Prague concert of HELLOWEEN in the Ticketmaster and Ticketportal networks!