6.10.2023 20:00

K-POP FESTIVAL PRAGUE

Ticket sales have ended.

Date 6.10.2023 20:00
Place O2 arena, Praha
Organizer DS10 entertainment s.r.o. Organizer
Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – DS10 entertainment s.r.o.

  1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
  2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
  3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
  4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
  5. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
  6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítí Ticketmaster a Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.

The organizers of the K-POP Prague 2023 festival, which was scheduled to take place on October 6 in Prague’s O2 arena, regret to announce that the event will not take place. The festival was supposed to bring six Korean bands to Prague, led by the boy supergroup Monsta X. The organizers will now refund the fans’ entrance fees in full. In the future, they will try to find an alternative solution that will allow fans of K-pop culture to experience this event in Prague in the future.

“Unfortunately, we are unable to secure a headliner for Monsta X, as some members are reportedly in the military. Unfortunately, we have now received information from the Korean side that the band cannot appear in full line-up. Due to this fact, a mutual agreement was reached to cancel the entire event on October 6, 2023,” says Martin Pokorný on behalf of the K-POP Prague 2023 team.

The organizers are looking for an adequate alternative solution, but unfortunately it is not yet known at the moment. “We have decided to immediately refund the entrance fee in full to everyone who has already purchased a ticket for K-Pop Prague 2023 on the Ticketportal network. We are very sorry. Together with the Koreans, we are now trying to find an alternative solution to present K-pop culture in Prague in the future,” says Martin Pokorný.

The entrance fee for the K–POP event will be refunded from 10:00 a.m. on 9 October 2023.