8.11.2024 20:00
9.11.2024 20:00

KABÁT – PO ČERTECH VELKÝ TURNÉ 2024

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 8.11.2024 20:00
9.11.2024 20:00
Entry from 18:30
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Invitation KABÁT Club Floor (848.51 Kb)
Invitation KABÁT Skyboxes (854.99 Kb)
Invitation KABÁT Sport Category Club Seats (811.01 Kb)
Invitation KABÁT Premier Club (848.53 Kb)
Invitation KABÁT Sportboxes (816.61 Kb)
Skybox Tickets: CZK 10
Catering: CZK 1 600
Club floor Tickets: CZK 690
Catering: CZK 1 600
Premier Club Tickets: CZK 10
Catering: CZK 1 600
More information

Parking available only for VIP clients:
VIP PARKING O2 ARENA – price CZK 500/event
VIP STAGES HOTEL PARKING – price CZK 400/event

Capacity is limited.
Prices are for VIP clients with valid contract.

Sale / reservation Available in the Ticketportal sales network
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno používání laserových ukazovátek a selfie tyčí.
5. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.
6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítí Ticketmaster a Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.

Get ready for a unique rock experience! The legend of the Czech rock music scene, Kabát band, is getting ready to celebrate their 35th anniversary with the same lineup. They prepared PO ČERTECH VELKÝ TURNÉ (THE DEVILISHLY BIG TOUR) to truly celebrate this special occasion with their fans. As a part of this tour, they will also make a stop at the O2 arena Prague, where they will perform 2 concerts on the 8th and 9th November 2024.

Here’s what the band’s management shared with us about the upcoming tour:
We are constantly trying to push the technical boundaries of our concerts, and this tour will be no different. In addition to the already established state-of-the-art pyrotechnic effects, we will introduce hydraulic and motorized features, both in vertical and horizontal planes, capable of moving and transforming the entire stage. Such features have never been used in the Czech Republic, making it a unique experience.

Kabát has always been very insistent on keeping the level of all their performances high. The characteristic does not only apply to the big projects and tours, but is consistent across every performance. They do not care if it is the O2 arena Prague or a winter stadium in Znojmo. All shows must be of the same standard everywhere, which can be quite a challenge for the team preparing concerts.

KABÁT is considered the most successful Czech rock band, which has never stopped producing new albums and performing. They have maintained in the same lineup since 1989. The band is a pivotal pillar of the Czech rock scene, where they dominate for over 20 years. This phenomenon is unparalleled in the history of Czech show business.

THE OFFICIAL SELLER OF TICKETS FOR THE EVENT IS TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.