10.6.2023 20:00

KISS

Ticket sales have ended.

Date 10.6.2023 20:00
Entry from 18:30
Place O2 arena, Praha
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Organizer
Download Invitation KISS Club Floor (741.32 Kb)
Pozvánka KISS Skyboxy (744.23 Kb)
Invitation KISS Sport Category Club Seats (737.18 Kb)
Invitation KISS Premier Club (738.26 Kb)
Invitation KISS Sportboxes (744.13 Kb)
VIP menu KISS Club Floor (1.05 Mb)
VIP menu KISS Premier Club (1.05 Mb)
Skybox Tickets: CZK 10
Catering: CZK 1 800
Club floor Tickets: CZK 690
Catering: CZK 1 800
Premier Club Tickets: CZK 10
Catering: CZK 1 800
More information

Parking available only for VIP clients:
VIP PARKING O2 ARENA – price CZK 500/event
VIP STAGES HOTEL PARKING – price CZK 400/event

Capacity is limited.
Prices are for VIP clients with valid contract.

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.
Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

After a sold-out and spectacular concert this year, KISS listened to thousands of fans and will perform for the last time in Prague’s O2 arena 50 years since its founding!

“Everything we have built and conquered over the last four-plus decades would never have happened without the millions of people around the world who have filled clubs, arenas and stadiums over the years. This will be the ultimate celebration for those who have seen us and the last chance for those who haven’t. KISS Army, on our final tour, we say goodbye to our biggest show yet and leave the same way we came… Uncompromising and unstoppable,” said KISS on The End Of The Road tour.

KISS are known for their signature larger-than-life performances and have proven for decades why they are unrivalled as the most iconic live show in rock n roll. The Rock & Roll Hall of Fame members, who have sold more than 100 million albums worldwide, said this tour is dedicated to the millions of KISS Army fans.

KISS will offer VIP experiences and special pre-sales for KISS Army fans. VIP experiences may include personal photo opportunities with the band, access to an exclusive pre-show lounge and a backstage tour.

For more information, visit www.kissonline.com.

Schedule:
20:00 Dirty Honey
21:00 Kiss

Special guest:
Dirty Honey

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.