23.9.2023 20:00

KONTRAFAKT – NEW ERA

Ticket sales have ended.

Date 23.9.2023 20:00
Entry from 18:30
Place O2 arena, Praha
Organizer Mafia Records Organizer
Download Orientation Plan KONTRAFAKT Ticketmaster (262.85 Kb)
Orientation Plan KONTRAFAKT Ticketportal (345.92 Kb)
Price

CZK 1 290 – 49 990
---
wheelchairer + guide
CZK 1 490 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Mafia Records

  1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
  2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
  3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
  4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
  5. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
  6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Three dirty names heading to the O2 arena, CONTARAFACT NEW ERA

“Ever since ‘Dáva mi’ guys still nodding their heads. When we first appeared on the screens in 2003 with the hit song ‘Dáva mi’, maybe even at your home, we had no idea that 20 years later we would appear again as the first Czechoslovak rap crew with a concert in the legendary O2 arena in Prague. On September 23, 2023, we will visit the Czech capital with one goal and that is to rewrite the history of live concerts. We used to grow up in prefabricated houses, now we will have the same high LED TV. Exactly as tall as an 8-storey apartment building. And that’s just the least you can expect. To make it unforgettable for everyone who crosses the gates of the O2 Arena at the end of September, we have joined forces with the world-famous and renowned designer, Martin Hrušek, who is signed under the most outstanding shows, and not only in the Czech Republic.”

 

“Together we grew, sang, cried, simply had countless experiences, travelled together to concerts by train from the east of Slovakia to the west of the Czech Republic. Now we can’t wait for the moment when every single fan will come to Prague and experience the annual celebration of the legendary Kontrafakt. The first, the only and the last of its kind. Because hip-hop gives me what life takes away and will continue to give me until God takes away my life.”

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.